Direcţia Agricolă Dolj – raport de activitate

m camp agricultura Direcţia Agricolă Dolj   raport de activitate poze

Raportul activitatii desfasurate de DA Dolj pe parcursul anului 2012 pentru realizarea obiectivelor stabilite .Rezultatul inspectiilor tehnice si al controalelor efectuate.
Judetul Dolj are o suprafata agrícola totala de 585.197 ha din care 488.621 ha arabil.
Din suprafata arabila de 488.621 ha au fost insamantate in toamna 2011 urmatoarele culturi:
– rapita pt.ulei 8039 ha
– Grau +secara 167822 ha
– o r z 10056 ha
– orzoaica toamna 2779 ha
– triticale 2648 ha
iar in primavara anului 2012 culturile:
– orzoaica de primavara 2514 ha
– o v a z 5131 ha
– mazare boabe 1075 ha
– cartofi total 2914 ha
– legume 10207 ha
– fl.soarelui 55995 ha
– porumb 118691 ha

Daca in toamna conditiile de semanat au fost vitrege, cu un mare déficit de apa in sol, iarna si primavara s-au acumulat cantitati suficiente de apa, care sa asigure o buna dezvoltare a culturilor, atat cele semanate in toamna cat si cele semanate in primavara.
Cultura care a avut de suferit cel mai mult in acest an agricol, a fost rapita, care a rasarit foarte tarziu si a intrat nepregatita fiziologic in iarna, fara a putea rezista gerurilor din timpul ei – rezultatul a fost ca o buna parte din suprafete, au fost distruse si semanate alte culturi de primavara, iar cele care au ramas in cultura, au pierdut mult din productie.
Suprafetele de culturi semanate in toamna, care au fost fertilizate corespunzator au evoluat aproape de normal, obtinand productii medii bune pentru anula cesta, lucru constatat in marile exploatatii agricole in special din sudul judetului unde si conditiile de sol sunt corespunzatoare.
In gospodariile populatiei insa lucrurile stau ceva mai rau, deoarece nu s-a respectat tehnologia de cultura, un s-au aplicat ingrasaminte si nu s-a folosit samanta certificata, rezultatul fiind pe masura, productiie sub media de judet, ajungandu-se chiar la productii de 700 – 800 kg/ha la grau.
La aceasta data, din situatiile centralizate la nivelul DA Dolj transmise de primariile din judet, privind recoltarea principalelor culturi agricole s-au inregistrat urmatoarele:

la cultura graului
 s-au recoltat 168086 ha cu o productie totala de 420215 to revenind pe fiecare ha recoltat 2500 kg grau boabe;
la cultura orzului
 s-au recoltat 10056 ha cu o productie totala de 31790 to revenind pe hectar la recoltat 3161 kg orz boabe ;
la cultura de rapita
 s-au recoltat 8030 ha cu o productie totala de 8407 to revenind pe hectar 1046 kg rapita boabe;
la cultura orzoaica de toamna
 s-au recoltat 2779 ha cu o productie totala de 6072 to revenind pe fiecare ha recoltat 2184 kg orzoaica ;
la cultura de triticale
 s-au recoltat 2648 ha cu o productie de 6752 to revenind pe fiecare ha recoltat 2500 kg;
la cultura de orzoaica de primavara
 s-au recoltat 2514 ha cu o productie totala de 3784 to revenind pe fiecare ha 1505 kg ;
la cultura de ovaz
 s-au recoltat 5131 ha obtinand o productie totala de 7368 to revenid pe fiecare ha 1438 kg/ha;
la cultura de mazare boabe
 s-au recoltat 1075 ha cu o productie totala de 1935 to revenind pe fiecare ha recoltat 1800 kg mazare boabe .
la cultura de porumb boabe
* s-au recoltat 88464 ha, obtinindu-se o productie totala de 122222 to revenind o productie medie de 1381 kg/ha porumb boabe; suprafata calamitata 30227 ha 100%;
la cultura de floarea soarelui
* s-au recoltat 36684 ha cu o productie totala de 34849 to, restul suprafetei de 19311 ha a fost calamitata 100%;
la cultura de cartof
* s-au recoltat 923 ha cu o productie totala de 6461 to.
S-a eliberat terenul de resturi vegetale atat de la culturile semanate in toamna cat si in primavara pe o suprafata de 198993 ha.
S-au efectuat araturi, in conditii destul de grele, pe un sol uscat, pe o suprafata de 25100 ha din care s-au pregatit pentru semanat si semanat 2381 ha din care :
– Grau 200 ha
– o r z 200 ha
– rapita 1821 ha
– pl.nutret 160 ha
– cult.duble 160 ha
Se lucreaza la pregatirea terenului pe suprafetele arate si direct prin discuire, pe terenurile pe care un se poate ara.

In viticultura recoltatul este in plina desfasurare, astfel ca la aceasta data s-au recoltat 3800 ha de vie pentru struguri de vin dintr-un total de 12965 ha, obtinandu-se o productie totala de 4560 to – productie medie 1200 kg/ha.

In legumicultura, s-a incheiat recoltatul cartofului de toamna de pe o suprafata de 923 ha cu o productie totala de 6461 to – productie medie 7000 kg/ha, iar la tomate pe o suprafata de 820 ha s-a obtinut o productie totala de 6888 to – productie medie 8400 kg/ha.

Rezultatul inspecţiilor tehnice şi al controalelor efectuate la 31 august 2012

Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

În perioada vizată s-au verificat un numar de 149 agenţi economici care desfăşoară activităţi vitivinicole pe raza judeţului Dolj.
– S-au verificat şi certificat un numar de 88 Anexe 2, întocmite conform Ord. 462/2006, suprafaţa defrişată fiind de 3,69 ha vie. De asemenea, s-au vizat de către inspectorii I.S.C.T.V. un numar de 41 Anexe 5 în baza cărora s-au solicitat modificări în RPV în vederea actualizării datelor.
– Controlul privind calitatea, provenienta, autenticitatea şi naturaleţea vinurilor de masă, vinurilor de masă cu IG şi a vinurilor DOC s-a realizat prin prelevarea unui numar de 10 probe care au fost transmise pentru efectuarea de analize fizico-chimice şi apreciere organoleptică la unul din cele 5 laboratoarele ale MADR.
– Au fost sanctionaţi un număr de 6 agenti economici cu avertisment, conform O.G. 2/2001 republicată, art. 7 şi 2 agenţi economici cu amendă contravenţională în valoare de 40 000 lei fiecare pentru punerea în consum a unor produse vitivinicole neconforme, IMPROPRII CONSUMULUI UMAN DIRECT deoarece nu au fost respectaţi parametrii fizico-chimici şi organoleptici impuşi de legislaţia vitivinicolă în vigoare.
– Procedura de punere în aplicare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole, conformn Ord. 580/2008 s-a realizat la toţi agenţii economici care produc în vederea comercializării produse vitivinicole. Cantitatea de drojdie denaturată la nivelul judeţului a fost de 69 434 Kg.
– În perioada 01 ianuarie – 31 august s-au autorizat 11 spaţii destinate comercializării vinului de masa vrac, conform Ord. 224/2008.
– Până la această dată s-au vizat un numar de 426 documente de însoţire a produselor vitivinicole, conform Ord.234/2004. Cantitatea de vin aprovizionată în vederea comercializării a fost de 4 097,266 hl, din care vin alb 2457,21 hl şi 1640,05 hl vin rosu.
– Urmare acţiunii de inspecţie desfăşurată conform Tematici MADR 32408/19.07.2012 privind identificarea comercianţilor, distribuitorilor şi operatorilor care deţin pe stoc vinuri şi băuturi aromatizate pe bază de vin – PELIN, îmbuteliate sau vrac, din Republica Bulgaria, s-au retras de la comercializare nu număr 22 974 litri vinuri şi băuturi aromatizate pe bază de vin produse şi îmbuteliate în R. Bulgaria.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor

Inspeţia Tehnică în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor a efectuat un număr de 251 de controale de conformitate în domeniul producerii şi valorificării legumelor şi fructelor.Au fost verificate respectarea standardelor de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete pe filieră de comercializare în pieţele angro, depozite angro, reţele comerciale, verificarea documentelor de însoţire a loturilor de legume şi fructe care se supun standaedelor de calitate pe întreaga filieră de comercializare, efectuarea controalelor de conformitate şi eliberarea certificatelor de conformitate.
Au fost întocmite 186 procese verbale de control, constatare şi sancţionare a contravenţiei, 63 de certificate de conformitate cu standardele de comercializare, 2 procese verbale de constatare a neconformităţii.
În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele nereguli:
– produse depreciate calitativ ce nu corespund standardelor de comercializare;
– produse expuse la comercializare neetichetate;
– produse expuse la comercializare cu etichetare incompletă;
– lipsa documentelor de însoţire a legumelor şi fructelor comercializate;
– producători ce comercializau produse ce nu erau inscripţionate pe certificatele de producător;
– produsele comercializate la data efectuării controlului erau în cantităţi mai mari decât cantităţile consemnate în certificatul de producător;
– persoane ce comercializau legume şi fructe proaspete fără a face dovada de producător sau comerciant auturizat.
Controalele s-au finalizat cu 33 de sancţiuni contravenţionale în cuantum de 35 000 lei, 12 avertismente scrise, conform OG 2/2001, art.7şi confiscarea a 4856 kg de legume şi fructe proaspete.

Inspecţia Tehnică în Domeniul Industriei Alimentare, Autorizării şi Licenţierii Depozitelor, Agricultură Ecologică, Zootehnie, OMG şi Fertilizanţi

În perioada 01.01.2012 – 31.08.2012 s-au efectuat un număr de 300 de controale tematice. S-au sancţionat cu avertisment un număr de 19 agenţi economici care desfăşoară activităţi în domeniul industriei alimentare, pentru nerespectarea prevederilor OUG 12/2006, art. 11, alin. 3 (afişarea preţului incorect la vânzarea cu amănuntul a pâinii).
INSPECŢII UNITATEA FITOSANITARĂ DOLJ

1.Prevenirea introducerii si raspandirii organismelor de carantina
Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export este o actiune permanenta si se face la solicitarea agentilor care efectueaza export.
S-au eliberat un numar de 85 certificate fitosanitare internationale in urma a 30 controale la locul de productie sau la incarcare.
Produsele exportate au fost:
 castraveti de sera in Elvetia
 amidon si glucoza din porumb in Croatia, Serbia
 Cherestea din lemn de plop in Turcia
 Ambalaje de lemn in Australia
Nu au fost refuzuri sau notificari la export.
Control fitosanitar al plantelor in circulatia intracomunitara
Au fost facute inspectii si prelevate probe de: seminte tomate din Italia, seminte fasole din Italia, seminte lucerna din Bulgaria si au fost trimise la Laboratorul central Bucuresti pentru testare in vederea depistarii organismelor de carantina pe filiera de risc fitosanitar. Nu s-au confirmat organisme de carantina.
Control fitosanitar al plantelor la import.
S-au facut 4 controale la rasaduri de tomate, pepeni verzi , pepeni galbeni, ardei, castraveti, vinete, provenite din Turcia. Au fost prelevate 7 probe pentru analize de laborator. Nu s-au depistat organisme de carantina.
2. Libera circulatie a plantelor.
 Cu privire la inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si importatorilor de plante reglementate inclusiv inregistrarea producatorilor de cartof consum care cultiva suprafete mai mari de 0,5 ha s-a aplicat viza anuala la 40 unitati si au fost inregistrate alte 3 unitati.(comercializare plante reglementate – seminte floarea soarelui, lucerna, pomi fructiferi destinati plantarii, producatori de puieti forestieri si fructiferi, producatori si comercianti cartofi consum.
 Pentru eliberarea pasaportului fitosanitar s-au efectuat un numar de 60 inspectii in: pepiniere pomicole, silvice, producatori samanta si la depozite de plante.
3. Continuarea implementarii programelor de monitorizare fitosanitara a organismelor daunatoare
-In conformitate cu Planurile anuale de monitorizare s-au facut 350 inspectii si s-au prelevat 355 probe pentru 50 organisme de carantina.
Inspectiile s-au facut la cultura mare, spatii protejate, legumicultura, paduri, plantatii viticole.
4 . Respectarea reglementarilor fitosanitare pentru ambalajele de lemn. Au fost efectuate 6 inspectii cu respectarea cerintelor impuse
5. Asigurarea calitatii precum si prevenirea si eliminarea pierderilor provocate de agentii de daunare.
Au fost efectuate sondaje in padurile de foioase in vederea determinarii procentului de mortalitate si a rezervei daunatorului plosnita cerealelor. (luna martie)-F%, actiune ce se deruleaza si in perioada septembrie – octombrie
Laboratorul de Prognoza si avertizare a emis un numar de 58 buletine de avertizare in vederea stabilirii momentului optim de aplicare a tratamentelor de combatere a organismelor daunatoare din culturile agricole . Acestea au fost multiplicate si au fost trimise tuturor primariilor din judet si agentilor economici care au solicitat prin adresa scrisa.
6. Stabilirea diagnozei agentului de daunare
Laboratorul de diagnoza a efectuat analize de laborator la 200 probe in vederea stabilirii diagnozei si a recomandarii efecuarii tratamentului in functie de agentul de daunare.
7. Respectarea legislatiei in domeniul produselor de protectie a plantelor.
In aceeasta perioada au fost eliberate 31 certificate de inregistrare si autorizatii pentru comercializarea, utilizarea si prestarea de servicii cu p.p.p.si 14 certificate de atestare profesionala
-24 certificate de inregistrare pentru comercializare produse de protectie a plantelor grupele Xn, Xi.
– 4 autorizatii utilizare produse de protectie a plantelor grupele T+, T.
– 2 autorizatie prestari servicii cu produse de protectie a plantelor grupele Xn, Xi.
– 1 autorizatie prestari servicii cu produse de protectie a plantelor grupele T+, T, Xn, Xi.
– 13 certificate de atestare profesionala pentru comercializare produse de protectie a plantelor grupele Xn, Xi.
– 1 certificat de atestare profesionala pentru prestari servicii cu produse de protectie a plantelor grupele Xn, Xi.
– 3 certificate de atestare profesionala pentru utilizare produse de protectie a plantelor grupele T,T+
Au fost prelungite 11 autorizatii.
– 6 autorizatii prestari servicii cu produse de protectie a plantelor grupele T+, T, Xn, Xi.
– 5 autorizatii utilizare produse de protectie a plantelor grupele T+, T.
Au fost eliberate 7 certificate de abilitare pentru import p.p.p.
A fost aplicata viza anuala pentru 45 certificate inregistre comercializare PPP
Au fost efectuate:
– 447 inspectii la distribuitori, comercianti, utilizatori si prestatori servicii cu produse de protectia plantelor.
– S-au aplicat 12 amenzi si 8 avertismente pentru urmatoarele neconformitati:
 comercializare produse de protectie a plantelor (PPP) fara certificat de inregistrare
 comercializare PPP cu termen de termen de garantie expirat
 comercializare PPP cu eticheta necorespunzatoare
 comercializare PPP a caror perioada de gratie conform normelor europene a expirat
Respectarea Programului de Monitorizare a Calitatii Produselor de Protectia Plantelor si de Monitorizare a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale.
Au fost prelevate 15 produse de protectia plantelor care au fost trimise Laboratorului Zonal Olt, pentru analize. Nu s-au inregistrat neconformitati.
Au fost prelevate 60 probe vegetale (legume, fructe, cereale) din piete si en-gros si trimise Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale Bucuresti.Nu au fost inregistrate depasiri ale limitelor maxime admise.
Laboratorul zonal pentru controlul reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale Dolj intocmeste:
– Manualul calitatii conform ISO 17025/2005 privind laboratoarele de incercari
– procedurile privind realizarea documentatiei necesare demararii acreditarii RENAR