Directia Agricolă Dolj: Raport de activitate pe 2012

butarufilimon1 Directia Agricolă Dolj: Raport de activitate pe 2012 poze

Raportul activitatii desfasurate de directia pentru agricultura dolj in anul 2012.

In calitatea sa de institutie publica deconcentrata raspunzatoare de implementarea politicilor agricole ale guvernului, D.A. DOLJ a coordonat activitatea structurilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea ministerului , in calitate de ordonator secundar de credite.
In cadrul Directiei pentru Agricultura isi desfasoara activitatea cu finantare de la buget, structura specializata pe protectie fitosanitara.
De asemenea, Directia pentru agricultura coordoneaza si Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, ce desfasoara activitati specifice, avand personalitate juridica si finantare din venituri proprii.
Analizand modul de ocupare a suprafetelor de teren, rezulta ca in judetul Dolj din cele 741526 ha avem:
Suprafaţa agricolă: 585.072.ha Căi de acces: 13723 ha
Păduri: 85087 ha Curţi: 30741.ha
Ape: 20773 ha Neproductiv: 6005 ha
Din suprafata agricola , judetul are o suprafata arabila de 488.621 ha.
(Aceasta suprafata este cuprinsa in sector privat in procent de 93,5% adica 457.067 ha iar in sectorul de stat – 6,5% adica 31.554 ha din care :cercetare – 5.230 ha).
Structura exploatatiilor agricole din judetul Dolj se prezinta astfel:
De la 0,1 – 1,0 ha = 1856 ferme, total: 1590 ha
De la 2,0 – 2,5 ha = 7022 ferme,
total: 15836 ha
Cu 1 ha = 1300 ferme,
total: 1300 .ha

De la 2,5 – 3,0 ha = 5515 ferme,
total: 15187 ha
De la 1,0 – 1,5 ha = 9085 ferme,
total: 11575 ha
De la 3,0 – 5,0 ha = 12187 ferme,
total: 46840 ha
De la 1,5 – 2,0 ha = 8142 ferme,
total: 14557 ha
De la 5,0 – 10,0 ha = 6298 ferme,
total: 41966 ha

Patrimoniul viticol al judetului este de 17.168 ha
Din care : vii pe rod : 12.296 ha
Patrimoniul pomicol al judetului este de 7.926 ha
Din care : livezi pe rod: 6.020 ha
Pajisti naturale 71.357 ha
Din care : pasuni naturale 68.406 ha
fanete naturale 2.951 ha
In toamna anului 2012 s-a insamantat o suprafata totala de 208.464 ha din care :
– cereale pt.boabe 196.187 ha
– rapita 7.263 ha
– legume 1.195 ha
– plante nutret 3.817 ha
– capsunerii noi 2 ha
La suprafata insamantata se adauga culturile perene existente de 11.658 ha si capsunariile existente de 21 ha.
Din cele 196.187 ha insamantate cu cereale pentru boabe, au fost semanate cu grau, secara si triticale 178.742 ha (din care numai grau consum 174.503 ha):
– orz boabe 13.595 ha
– orzoaica toamna 3.696 ha
– ovaz toamna 154 ha
– secara 1.647 ha
– triticale 3.592 ha
– rapita 7.263 ha ( din care pierdere aproximativ 800 ha).
In toamna anului 2012 graul a fost semanat in epoca optima pe aprox.55% din suprafata, iar diferenta de 45% din suprafata s-a semanat pana la sfarsitul lunii octombrie, inceputul lunii noiembrie 2012 .Pana la prima zapada din iarna 2012, suprafata rasarita era de peste 140.000 ha grau .S-a folosit samanta certificata pe aprox.112.000 ha adica pentru 64% din suprafata totala, (s-a folosit si samanta necertificata provenita din cultura de consum) .
Soiurile de grau folosite la semanat in acest an agricol au fost : Alex pe 12300 ha, Boema pe 19541 ha; Dropia pe 80.829 ha, Glosa pe 10.250 ha, Simnic pe 20.353 ha, alte soiuri pe 31.230 ha. Sunt fertilizate din toamna peste 25.000 ha
Pentru primavara 2013 urmeaza a se insamanta 268.478 ha total din care :
– orzoaica de primavara 2.087 ha
– ovaz 2.340 ha
– porumb boabe consum 122.869 ha
– porumb boabe sta 115 ha
– fl.soarelui consum 47.728 ha
– fl.soarelui sta 25 ha
– mustar 70 ha
– sorg pt maturi 210 ha
– tutun 201 ha
– fasole boabe 202 ha
– mazare boabe 627 ha
– cartofi total 3.520 ha
– pepeni galbeni 350 ha
– pepeni verzi 5.160 ha
– plante de nutret 9.366 ha
– campuri experimentale 749 ha
– flori de camp 168 ha
– legume de camp 5.171 ha
– ogoare si ramas neinsam. 67.520 ha – 13,8%
Situatia folosintei suprafetelor arabile la nivelul judetului Dolj este urmatoarea :
– teren arabil lucrat de societati agricole – 200.000 ha – 41%
– teren arabil lucrat de gospodariile individuale si PFA – 280.000 ha – 58%
– teren lucrat in alte forme (statiuni) – 5.230 ha 1,0-%
– 6 grupuri de producatori.
In anul 2012 a fost irigata o suprafata totala de 2.496 ha la culturile de porumb , pepeni si legume, prin O.U.A.I.-uri.
Productiile realizate in anul 2012 la principalele culturi agricole se prezinta astfel:
– la grau 409.705 to pe cele 165.679 ha cu o productie medie de 2.473 kg/ha;
– la orz 28.905 to pe cele 10.053 ha cu o productie medie de 2875 kg/ha;
– la porumb 144.695 ha pe cele 88.805 ha cu o productie medie de 1629 kg boae/ha;
– la fl.soarelui 62.369 to pe cele 47.394 ha cu o productie medie de 1.316 kg/ha;
– la rapita 9.620 to pe cele 7.967 ha cu o productie medie de 1.207 kg/ha;
– la cartofi 24.062 to pe cele 2.861 ha cu o productie medie de 8.410 kg/ha;
– la tomate 30.907 to pe cele 2.642 ha cu o productie medie de 11.698 kg/ha.
– Mentionam ca in anul 2012 productia agricola a fost afectata de inghet in februarie si de seceta din vara, lunile iunie-septembrie 2012 inregistrandu-se pierderi considerabile la culturile de porumb si fl.soarelui
– la porumb > 30.000 ha afectate 100%;
– la fl.soarelui > 19.000 ha afectate 100%.
Au fost afectate de seceta culturile de rapita si tutun, sorg si mustar in procent de peste 30%.
Cultura de tutun a fost infiintata in anul 2012, pe o suprafata de 186 ha , de un numar de 191 productatori agricoli din zonele pretabile Sadova, Marsani, Calarasi, Daneti, Amarasti, Dabuleni, Bratovoiesti si Ciupercenii Noi .
Pana la aceasta data, a fost predata beneficiarului cantitatea de 16.740 kg tutun uscat.
In viticultura, de pe cele 9040 ha vii pe rod, s-a obtinut o productie totala de 21.335 kg de struguri productie de asemeni grav afectata de inghet si seceta(productie o treime din potential).
Productia de vin HPD a fost de 83.819 hl iar din soiuri nobile a fost de 25.970 hl.
In pomicultura s-au recoltat de pe cele 246 ha (in cultura si pe rod din livezi) 790 to fructe iar din total pomi fructiferi (inclusiv cei razleti din gosp.populatiei), o productie totala de 3.460 to.
In zootehnie, in anul 2012 s-au realizat urmatoarele efective si productii atat in gospodariile populatiei cat si in cele 14 ferme zootehnice:
– bovine total 33.009 cap
din care : vaci 22.838 cap
– porcine total 126.211 cap
din care: scroafe prasila 3.922 cap
– ovine total 176.845 cap
din care :oi 142.460 cap
– caprine total 95.362 cap
din care:capre 70.910 cap
– pasari total 2.121.220 cap
din care.gaini oua 1.130.570 cap
– cabaline total 21.775 cap
– familii albine 39.261 fam.
Productiile obtinute in zootehnia judetului Dolj
– carne total 7.274 to viu
din care :
carne bovine 2.078 to viu
carne ovine 1.044 to viu
carne caprine 531 to viu
carne porcine 3.260 to viu
carne pasari 361 to viu

– lapte de vaca 865.100 hl
– lapte de oaie 49.900 hl
– lapte de capra 68.800 hl
– miere 742 to
– o u a 213.900 mii buc

Agricultura ecologica in anul 2012 s-a prezentat astfel pe culturi si specii de animale :
– grau 216,5 ha in conversie;
– porumb 442 ha in conversie si 219,62 ha certificata ecologic;
– fl.soarelui 44,9 ha in conversie;
– legume 4,23 ha in conversie;
– lucerna 25,93 ha in conversie si 33,43 ha certificata ecologic;
– apicultura 82 familii in conversie si 1302 fam.certificate ecologic;
– gaini ouatoare 6050 in conversie.
Numarul total de operatori in agricultura ecologica este de 64 din care 2 comercianti.
In cadrul categoriei de produse traditionale, Doljul a avut urmatoarele realizari:
– prelucrarea legumelor 1 produs traditional;
– producerea uleiului 1 produs traditional;
– produse din carne 7 produse traditionale;
– produse din lapte 3 produse traditionale;
– produse panificatie 5 produse traditionale.
– In agricultura judetului Dolj au investitit si societati cu capital strain, care au infiintat ferme
comerciale de marime mijlocie si mare in localitatile : Afumati, Cerat, Urzicuta, Motatei, Maglavit, Bailesti, Seaca de Camp, Gighera, Goicea, Galicea Mare, Teslui, Dragotesti, pe un total arabil de peste 20000 ha. Cele mai mari exploatatii administrate de straini sunt:
– SC RODESCO AGRICULTURE 3050 ha (cereale, pl.oleaginoase);
– SC ISOLDE FARMS 3079 ha (cereale, pl.oleaginoase);
– SC EURAGRI 2247 ha (cereale, pl.oleaginoase).
Un domeniu foarte important al activitatii noastre este domeniul de inspectii tehnice si control in sectorul industriei alimentare, legume-fructe, vie-vin si fitosanitar.
In cursul anului 2012 au fost realizate controale la agentii economici, societati comerciale si persoane fizice care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Dolj , in domeniul producerii si comercializarii legumelor si fructelor dupa cum urmeaza:
S-au efectuat 286 controale pe filiera de comercializare in piete, centre de sortare, ambalare depozite en-gross, retele de comercializare, urmarindu-se respectarea normelor privind calitatea produselor, evidenta si conformitatea cu standardele comunitare aplicandu-se urmatoarele masuri:
– interzicerea comercializarii pana la efectuarea etichetarii;(dandu-se termene mici de conformare de 1-2 ore)
– declasarea de la o categorie superioara de comercializare la una inferioara;
– scoaterea de la comercializare a loturilor de legume si fructe depreciate;
– confiscarea loturilor de legume-fructe fara documente de provenienta;
– constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatie, respectiv 38 amenzi in valoare de 41.000 lei (conf.Legii 312/2003 rep.si Lg.348/2003 rep.)si 13 avertismente conf.OG 2/2001.
S-au eliberat 7 autorizatii de defrisare plantatii pomicole in suprafata de 127,95 ha, 11 autorizatii plantare arbusti pentru 121,8 ha , 5 autorizatii de plantare pomi fructiferi pentru 56,81 ha, si 5 autorizatii taiere pentru 149 nuci razleti.
S-au confiscat 4765 kg legume pentru lipsa documente de provenienta , in urma controalelor mixte realizate cu politia si garda financiara. S-au intocmit 3 procese verbale de necomformitate pentru loturi de :
– ceapa 10.000 kg;
– piersici 2.150 kg;
– nectarine 2.809 kg
– pepeni verzi 39.960 kg;
– mere 12.100 kg;
– struguri 3.405 kg;
– prune 18.753 kg.
S-au efectuat 39 de controale privind :
– respectarea tehnologilor de cultura in exploatatiile comerciale de legume si fructe;
– metodele de cultivare;
-tinerea evidentei tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate.
In domeniul productiei vitivinicole, al conformitatii produselor vitivinicole, din punct de vedere al compozitiei fizico-chimice si caracteristicilor organoleptice si modului de prezentare si comercializare , s-au realizat :
– Controale privind calitatea, provenienta, autenticitatea si naturaletea vinurilor de masa, DOC si
IG.
S-au prelevat 17 probe de produse vitivinicole
S-au retras 81 butelii vin depreciat d.p.d.v.organoleptic;
S-au retras 14.440 recipiente a 2 litri vinuri din Bulgaria, falsificate si etichetate neconform.
– Controale privind bunele practici agricole la :
– SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL
– P.F.MIRCEA DINESCU
– SC V.INC.SRL
– SC MD AGRICOLA SRL
– SC GIOIOSA SRL
S-au vizat un numar de 623 documente de insotire a produselor vitivinicole.
Cantitatea totala de drojdie denaturata in doza de 2g/kg a fost de 69.434 kg.
– Controlul privind etichetarea si ambalarea vinurilor
S-au descoperit vinuri DOC neetichetate corespunzator . S-au aplicat amenzi in valoare de 50.000 lei.
S-au defrisat 88,57 ha vie.
S-au eliberat 8 autorizatii de plantare, suprafata totala plantata cu struguri pentru vin, fiind de 272,52 ha, iar cu struguri de masa 5,24 ha
Inspectorii au asistat la operatiunea de indulcire a vinurilor cu must concentrat rectificat.
Cantitatea de vin indulcit la nivelul judetului Dolj, in anul 2012 a fost de 426.808 l.
Cantitatea totala de vin de masa vizata si aprovizionata pentru comercializare a fost in 2012 de 10.492 hl.
Vinul aprovizionat pentru fabricarea otetului a fost de 3.954 hl.
S-au autorizat 13 spatii destinate comercializarii vinului vrac si s-au retras un numar de 14 autorizatii acordate.
In total, pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor vitivinicole s-au aplicat 7 avertismente si 5 amenzi contraventionale in valoare de 170.000 lei.
In domeniul inspectiei de stat pentru autorizarea si licentierea depozitelor s-au verificat, in cursul anului 2012, 80 de depozite autorizate de cereale la care nu s-au constatat deficiente si 7 depozite pentru cereale cu licente de depozit.
In domeniul industriei alimentare, s-au verificat un numar de 232 agenti economici, s-a constatat ca nu sunt respectate in totalitate prevederile legislatiei in vigoare, privind comercializarea fainei si produselor de morarit si panificatie, aplicandu-se 19 avertismente pentru remediere.
La regimul de comercializare al oualor in structurile de vanzare cu amanuntul (marcare, clasificare, ambalare), s-au verificat 31 de agenti economici ( s-a aplicat 1 avertisment) . La 6 ferme producatoare de oua s-au acordat coduri de marcare a oualor.
Au fost controlati 6 operatori in agricultura ecologica, constatandu-se ca au fost respectate cerintele minime de control al Organismului de Inspectie si Certificare.
Inspectia in domeniul zootehniei a avut ca obiectiv verificarea corelatiei intre evidentele oficiale si teren a efectivelor de animale si pasari, productii realizate si procesate.S-au efectuat 60 de inspectii in teren la agentii economici si primarii, atat la efective cat si la suprafete de pajisti pentru modul de intretinere si exploatare cat si folosinta subventiilor de la APIA.
S-au verificat 2 fabrici de producere a nutreturilor combinate cat si magazinele lor de valorificare si vanzare in 10 puncte de desfacere.
S-au verificat 10 ferme zootehnice din domeniul cresterii taurilor si porcinelor .S-au verificat 3 amenajari piscicole pentru utilizarea acestora in scopul pentru care au fost create.
Din situatiile transmise la M.A.D.R., Directia de Finante, Directia de Statistica, Trezorerie, s-a constatat ca activitatea D.A. Dolj s-a desfasurat intr-un spirit constructiv si cu respectarea stricta a ordinii si disciplinei financiare
S-au efectuat plati totale, cu finantare de la bugetul de stat, in suma de 11.453.186 lei, in urmatoarea structura:
– cheltuieli de personal 1.004.796
– cheltuieli materiale si servicii 453.407
– subventii 9.241.842
– cheltuieli de capital 753.141
Actiuni realizate in domeniul fitosanitar :
– Controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale, eliberare certificate fitosanitare
pentru export.
– In cursul anului 2012, s-au eliberat 95 de certificate fitosanitare internationale in urma
controalelor la locul de productie sau la incarcare.
– S-au efectuat un numar de 425 inspectii pe teren si s-au prelevat 356 probe pentru 50 de organisme de carantina la cultura mare, spatii protejate, paduri si plantatii viticole.
Au fost eliberate un numar de:
– 32 certificate de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectia plantelor;
– 2 autorizatii pentru prestari servicii cu produse de protectia plantelor;
– 19 certificate de atestare profesionala pentru comercializare produse de protectia plantelor;
– 5 certificate de atestare profesionala pentru prestari servicii cu produse de protectia plantelor;
– 6 certificate de atestare profesionala pentru utilizare produse de protectia plantelor.
Au fost efectuate 584 inspectii la distribuitori, comercianti, utilizatori si prestatori servicii, in urma carora au fost aplicate 14 amenzi si 8 avertismente.
(Au fost prelevate 9 produse de protectia plantelor care au fost trimise pentru analize la Laboratorul zonal Olt ).
S-a monitorizat activitatea de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor pe suprafata de 61398 ha si combaterea plosnitei pe suprafata de 29874 ha.
Au fost prelevate 65 de probe vegetale (legume, fructe, cereale) din piete, depozite, centre comerciale si en-gross si trimise la Laboratorul Central pentru Controlul Rezidurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale.
In anul 2012, Directia pentru Agricultura Dolj, a avut un rol foarte important in aplicarea H.G. nr. 897/2012- si anume in organizarea si derularea acordarii ajutorului de minimis pentru compensarea fenomenului de seceta , manifestata in anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole. S-a efectuat solicitarea sumelor cuvenite pentru un numar de 42.005 beneficiari.
Aceasta activitate a fost bine mediatizata prin articole aparute constant in presa, aparitiilor in direct la TV si la radio.
Datorita organizarii foarte bune si modului corect si operativ de implementare, judetul Dolj a inregistrat cel mai mare numar de solicitari pe tara. Am depus eforturi pentru plata operativa, astfel incat in ziua alocarii fondurilor in Trezorerie, s-au efectuat si platile , in totalitate.
Fata de cele prezentate au fost si neajunsuri, care au stat in permanenta in atentia noastra, cautand rezolvari :
– Numarul mic de personal cu care a trebuit sa facem fata solicitarilor de tot felul ;
– Lipsa autoturismelor din dotarea D.A. Dolj.Avem doar 3 masini cu care trebuie sa ne deplasam peste tot ;
– Avand oameni asa putini, lipseste comunicarea necesara fermierului, sprijinul informational cat mai complex. Noutatile in domeniu pentru fermierii si tinerii care vor sa devina fermieri (si trebuie incurajati), sa fie usor accesibile de la specialistii nostrii. Sa stie ce se preteaza in zona.
Se lucreaza la modernizarea site-ului D.A. Dolj si incercam sa comunicam cat mai mult si mai rational, sa prezentam intr-o alta viziune, optiunile, avantajele si informatiile necesare care sa ii ajute pe fermieri.
Lipsa unui fond mutual pentru gestionarea riscurilor, un fond din care fermierii vor putea fi despagubiti pentru pierderile cauzate de focarele de boli la animale sau plante, de incidente de mediu, inclusiv de seceta. Am trimis la M.A.D.R. o propunere pentru infiintarea acestui fond, atat de necesar de la incetarea aplicarii Legii nr.381/2002.
Anul trecut, de pe urma secetei, valoarea pierderilor suferite a fost estimata la 3 miliarde de euro. Noi speram sa-i putem convinge pe fermieri sa participe la formarea fondului.
D.A. Dolj, printr-o activitate eficienta, efectiva si transparenta, a contribuit si contribuie la dezvoltarea agriculturii si productiei alimentare, la dezvoltarea rurala, la optimizarea exploatatiilor, conservarea solurilor, la implementarea politicilor agricole, comunitare si nationale.
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.Ec.DELIA ALEXANDRA FILIMON