Dialog Primărie – Periferie: Dacă voi vreți apă, noi vrem pământ!

DSCN0408 Dialog Primărie   Periferie: Dacă voi vreți apă, noi vrem pământ! poze

Municipalitatea craioveană ar putea rata un proiect european de 17 milioane de euro, care ar asigura branșarea tuturor locuințelor din oraș, din cauza regimului juridic neclar al „străzilor” croite în cele mai proaspete cartiere ale orașului.

Majoritatea caselor din aceste zone au fost ridicate pe terenuri retrocedate, parcelate și apoi vândute pe bucăți. Noii proprietari de case au cedat apoi fiecare câte un petec de teren pentru căile de acces dintre locuințe. Numai că, deși terenul cu pricina a devenit în fapt bun public, fiind folosit ca stradă de rezidenți, din punct de vedere juridic a rămas propietate privată, exclusă din start de la orice fel de investiție punlică în rețelele de utilități.

Reprezentanții primăriei și a Companiei de Apă Oltenia și-ai dat seama de problemă în momentul în care puneau la punct documentația pentru priectul european de extindere a rețelei de apă potabilă și a canalizării și, în ciuda repetatelor demersuri către proprietari, doar un procent infim din „străzile” vizate de investiții au fost cedate de propritari primăriei pentru ca aceasta să poată accesa bani europeni.

„Vrem să vă solicităm sprijinul pentru mediatizare, pentru că avem de-a face cu o problemă extraordinar de gravă. Putem rata acest proiect de 17 milioane de euro, prin intermediul căreia am finaliza conformarea Craiovei din punt de vedere al alimentării cu apă în procent de sută la sută. Legal nu putem demara acest proiect dacă nu suntem proprietari ai străzilor. De aceea e nevoie ca toți proprietarii să ne cedeze fiecare porțiunea de teren aferentă străzii. Vreau să vă spun că, de câteva luni e  zile. angajații CAO, alături de reprezentanți ai primăriei merg în aceste zone ca să ia acceptul proprietarilor, dar nu au reușit să pună la punct decât 5 la sută dintre străzi. De fapt, nici nu sunt străzi, pentru că nefiind în domeniul public, nu au fost declarate străzi și nici nu au primit un nume. Au decât o denumire atribuită de proiectant pentru realizarea hărților pentru acest proiect. Sunt mulți proprietari, care nu au actele în ordine, nu au cadastru, de accea oamenii noștri merg la fața locului, cu cadastrist și cu notar. Proprietarii nu au decât să se prezinte cu buletinul și să semneze. Unii dintre ei nu au fost găsiți pur și simplu acasă, de aceea ne-am gândit să facem un calendar pe care să-l popularizăm prin intermediul dumneavoastră, în așa fel încât oamenii să știe în ce dată trebuie să stea acasă, să putem rezolva. Mai avem la dispoziție o săptămână și jumătate să finalizăm documentația. Dacă nu reușim, vom fi nevoiți să modificăm proiectul și să scoatem  din el acele străzi care nu au intrat în domeniul publc al primăriei. Ar însemna o pierdere de timp și de bani”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Iată calendarul deplasărilor organizate de primărie în cartierele de periferie:

apa strazi data Dialog Primărie   Periferie: Dacă voi vreți apă, noi vrem pământ! poze

 

apa strazi data 2 Dialog Primărie   Periferie: Dacă voi vreți apă, noi vrem pământ! poze

 

Precum și prezentarea proiectului de extindere a rețelelor inițiat de primărie:

PROIECT “ EXTINDERE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CRAIOVA, REABILITARE STATIE DE APA BORDEI”, FINANTAT DIN FONDUL DE COEZIUNE, PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2015

 

In data de 04.07.2014 S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a depus la Autoritatea de Management Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Cererea de Finantare pentru proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj”, ce se va finanta din POS Mediu 2007 – 2013, din care face parte Contractul de lucrari: Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare statie de apa Bordei.

 

Valoarea estimata  a contractului este de 16.925.808,32 Euro fara TVA, acesta cuprinde urmatoarele investitii:

–          Extindere retea de alimentare cu apa potabila: 169,787 km

–          Bransamente la gospodarii : 10335 bucati.

–          Camine de vane pentru sectorizare si inchidere tronson conducta de apa 1800 buc.

–          Statii de pompare 2 buc

–          Reabilitare statie apa Bordei

–          Extindere retea de canalizare: 3,308 km

–          Camine de vizitare 54 bucati,

–          Racord de canal : 204 bucati.

–          Statii de pompare ape uzate menajere: 2 bucati

 

S-au obtinut fondurile necesare acestei investitii in valoare de 16.925.808,32 Euro fara TVA. In luna Noiembrie urmeaza a se semna contractul de finantare pentru implementarea proiectului.

 

Perioada de executie a contractului este de 10 luni, realizandu-se astfel alimentarea cu apa potabila a Municipiului Craiova in procent de pana la 100%, indeplinind astfel tintele de conformare asumate prin Tratatul de aderare, pentru conformarea in ceea ce priveste serviciile de alimentare cu apa de calitate in Municipiul Craiova, in conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect  pana la 31 Decembrie 2015.

 

A fost demarata licitatia pentru contractul de lucrari “Extindere alimentare cu apa si canalizare Craiova, reabilitare statie de apa Bordei. ”, data de limita de depunere a ofertelor a fost 20.08.2014. In acest moment contractual se afla in evaluare, urmand a se finaliza procedura de licitatie la inceputul lunii Noiembrie.

 

Pentru asigurarea terenurilor aferente investiţiilor, trebuie sasă facă dovada ca: acestea aparţin domeniului public, se află în posesia autorităţilor locale şi sunt puse la dispozitia proiectului.

 

In vederea semnarii contractului de lucrari mai sus mentionat este necesara emiterea unei Hotarari de Consiliu Local pentru privind punerea la dispozitia proiectului a terenului pentru extinderea noilor investitii aferente acestuia.

 

Pentru a nu se pierde fondurile europene in valoare de 16.925.808,32 Euro fara TVA in vederea conformarii Municipiului Craiova in ceea ce priveste alimentarea cu apa potabila  este necesara trecerea terenurilor care se afla in domeniu privat in domeniu public prin Hotararea de Consiliu Local,  fiind necesar acordul proprietarilor/concesionarilor de teren privind accesul în vederea executării lucrărilor propuse.

 

Zonele prinse in proiect sunt urmatoarele pentru extindere alimentare cu apa potabila sunt: Izvorul Rece, Industriilor, Rovine II, Brestei, Fata Luncii, Lascar Catargiu, Zona Romanescu, Veterani, Garlesti, Bariera Valcii, si un colector de canalizare menajera pe Strada Brestei si Strada Fermierului.