DGFP Dolj: Instruiri cu privire la sistemul TVA la încasare

dgfp dolj DGFP Dolj: Instruiri cu privire la sistemul TVA la încasare poze

Directia Generala a Finantelor Publice Dolj aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca, prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse prevederi pentru implementarea unui sistem de plata a TVA la incasarea facturilor, cu intrare in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Pentru a veni in sprijinul celor interesati, avand in vedere caracterul de noutate al acestor prevederi, D.G.F.P. Dolj organizeaza sesiuni de instruire a contribuabililor cu privire la sistemul TVA la incasare, in datele de 27 noiembrie a.c. si 4 decembrie a.c., orele 14, la sediile unitatilor fiscale de care apartin.
Accesul contribuabililor la aceste instruiri este gratuit si se realizeaza pe baza inscrierilor ce se vor transmite organului fiscal la care sunt arondati, la urmatoarele coordonate :

1) Administratia Finantelor Publice a mun. Craiova si Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Dolj – tel. 0251 / 402228,
e-mail Asistenta.DJ@mfinante.ro

3) Administratia Finantelor Publice a mun. Bailesti – tel. 0251 / 312.169, e-mail AdminBLDJCFNX01.DJ@mfinante.ro

4) Administratia Finantelor Publice a mun. Calafat – tel. 0251 / 333.231, e-mail AdminCLDJCFNX01.DJ@mfinante.ro

5) Administratia Finantelor Publice a orasului Filiasi – tel. 0251 / 441.835, e-mail AdminFLDJCFNX01.DJ@mfinante.ro

6) Administratia Finantelor Publice a orasului Segarcea – tel. 0251 / 210.644, e-mail AdminSGDJCFNX01.DJ@mfinante.ro

7) Administratia Finantelor Publice a orasului Bechet – tel. 0251 / 336.795, e-mail AdminBCDJCFNX01.DJ@mfinante.ro
Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul asistenta contribuabili din cadrul D.G.F.P. Dolj – tel. 0251 / 402.228.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Silviu Mircea Pirvuletu

Compartiment de presa
Doina Nemţaru