Delegaţie a Bibliotecii Aman la Simpozionul Bienal cu Participare Internaţională : Momente din Istoria Lecturii Publice

arad biblioteca Delegaţie a Bibliotecii Aman la Simpozionul Bienal cu Participare Internaţională : Momente din Istoria Lecturii Publice poze

O delegaţie a Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, formată din trei bibliotecari : Adriana Bae, Cătălin Belu şi Ramona Pau, Şef Serviciu Prelucrarea Colecţiilor, a participat la Arad la cea de-a IV-a ediţie a Simpozionului Bienal cu Participare Internaţională : Momente din Istoria Lecturii Publice. Simpozionul s-a desfăşurat pe două secţiuni :
Prima Secţiune: Valorificarea patrimoniului local al bibliotecilor (carte rară, manuscrise, documente inedite) şi
A doua Secţiune: Biblioteca, spaţiu de educaţie non-formală (alfabetizare, educaţie digitală, educaţie estetică, artistică, enciclopedică, coeziune socială, comunicare).
Alături de bibliotecarii din Franţa, Cehia, Polonia şi Ungaria, la simpozion au participat şi bibliotecari din ţară, reprezentanţi ai bibliotecilor judeţene din: Sibiu, Argeş, Suceava, Cluj, Brăila, Gorj, Bucureşti, Braşov.
Bibliotecarii de la Aman au susţinut prezentări la prima secţiune :
1. Elefterie şi Elena Cornetti – Mari iubitori şi protectori ai culturii, Adriana Bae, Cătălin Belu
2. Cartea de patrimoniu în limba latină în colecţiile Bibliotecii Judeţene Aman, Ramona Pau.
„Prin această participare s-a dovedit încă odată rolul pe care îl are biblioteca în societate realizându-se în acelaşi timp şi o comunicare reală între specialiştii din bibliotecile publice din ţară şi străinătate. Astfel, se impune o coordonare a eforturilor tuturor bibliotecarilor în scopul unei analize reale a stadiului în care sunt bibliotecile româneşti şi avansarea unor soluţii viabile pentru păstrarea şi valorificarea patrimoniului naţional”, a precizat directorul Bibliotecii Județene Dolj, Lucian Dindirică.

Biroul de Presă al
Bibliotecii Judeţene
Al. şi Aristia Aman