Declararea taxei speciale de salubrizare fără risc de sancțiuni și amenzi se mai poate face până luni, 30 august

 

 

 

Primăria Municipiului Craiova reamintește craiovenilor că au mai rămas doar 3 zile până la termenul maxim de declarare a taxei speciale de salubrizare, respectiv 30.08.2021, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, proprietari de clădiri rezidențiale și mixte, beneficiari ai serviciilor de salubrizare, care, până la data prezentei, nu și-au îndeplinit obligațiile de declarare/plată a taxei speciale de salubrizare stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 183/2021.

 

  1. TERMENUL DE PLATĂ

*Prin excepție, pentru anul 2021, primul termen de plată al taxei speciale de salubrizare este 30.08.2021, pentru restul lunilor rămase din an, aceasta achitându-se lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare.       

 

  1. MĂSURI ȘI SANCȚIUNI

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare dă dreptul Direcției Impozite și Taxe să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut/utilizat și nedeclarat pentru un număr de 3 persoane.

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 307 la 765 de lei.

*Depunerea peste termen a declarațiilor rectificative pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare constituie contravenţii și se sancționează cu amendă 77 lei la 307 lei.

*Pentru persoanele juridice limitele minime și maxime ale amenzilor menționate anterior, atât pentru nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare cât și pentru depunerea peste termen a declarațiilor rectificative pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare,  se majorează cu 300%.

 

      Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar și persoane împuternicite din cadrul autorității publice locale, începând cu data de 31.08.2021.

 

IMPORTANT

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la primul termen, respectiv 30.08.2021, iar pentru restul lunilor rămase din an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare, craiovenii datorează, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plăţii.

 

 

 

  1. MODALITĂȚILE DE DECLARARE

– Electronic, pe adresa de email: taxadesalubrizare@primariacraiova.ro;

– Electronic, pe site-ul www.primariacraiova.ro, secțiunea e-Servicii Ghiseul online – depunere;

– Fizic, la toate punctele de lucru ale DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE sau PRIN POȘTĂ.

 

  1. MODALITĂȚILE DE PLATĂ

– În numerar/card bancar prin POS la punctele de încasare ale Primăriei Municipiului

Craiova – Direcția Impozite și Taxe;

– Plata on line – prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro;

– Plata cu ordin de plată, datele beneficiarului plății sunt următoarele: Beneficiar: Municipiul Craiova, Banca: Trezoreria Municipiului Craiova, cod fiscal beneficiar – 4417214, contul IBAN RO08TREZ29121360206XXXXX;

– Mandat poștal – Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă taxa specială de salubrizare.

 

  1. PROGRAMUL DE LUCRU PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2021

– punct de lucru Calea Bucureşti, nr. 51C (Piaţa centrală) în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele 08:30 – 16:00 şi miercuri, între orele 08:30 – 18:00;

– punct de lucru str. Mitropolit Firmilian nr. 14, de luni până vineri, între orele 07:30 – 15:30;

– punct de lucru Craioviţa Nouă (Bulevardul Oltenia, Bl. 65A1- parter), de luni până vineri, între orele 07:30 – 18:00;

– punct de lucru Brazdă (Str. Doljului, nr. 37, Bl. G4, parter), de luni până vineri, între orele 07:30 – 18:00;

– punct de lucru Rovine (Str. Nicolae Iorga, nr. 31, Bl. E1, parter), de luni până vineri, între orele 07:30 – 18:00;

– punct de lucru 1 Mai (Str. Independenței, nr. 12, Bl.7, parter), de luni până vineri, între orele 07:30 – 18:00;

– punct de lucru Lăpuș (Str. Calea București, nr. 137, Bl. T6, parter), de luni până vineri, între orele 07:30 – 15:00;

– punct de lucru Stadion „Ion Oblemenco” (B-dul. Știrbei Vodă, nr. 36), de luni până vineri, între orele 07:30 – 18:00;

– punct de lucru Direcția de Asistență Socială (str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter), de luni până joi, între orele 07:30 – 15:30, și vineri, între orele 07:30 – 13:00.

 

Facem precizarea că toate informațiile suplimentare legate de taxa specială de salubrizare și răspunsurile formulate la cele mai frecvente întrebări adresate pe această tema se pot obține accesând link-ul

https://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/taxa-speciala-de-salubrizare.html

 

Pentru a evita aplicarea eventualelor măsuri și sancțiuni, Primăria Municipiului Craiova recomandă craiovenilor să respecte termenul în ceea ce privește atât declararea cât și plata taxei speciale de salubrizare și le mulțumește pentru sprijinul acordat până acum.