DECERNARE TITLU DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, DOMNULUI PROF. UNIV. DR. HABIL. ING. DHC CORNEL STAN DE LA WEST SAXON UNIVERSITY OF ZWICKAU, GERMANY

 

 

                 Universitatea din Craiova la propunerea Facultății de Mecanică, va decerna miercuri,                        18 mai 2022, ora 10:00, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova, domnului                     Prof. univ. dr. habil. ing. DHC Cornel STAN de la Universitatea Saxoniei de Vest, din Zwickau (Germania). Evenimentul va avea loc în Aula “Mihai I” al României, str. A. I. Cuza, nr. 13. 

Impresionanta dimensiune a activității domniei sale în incitantul domeniu al Ingineriei Automobilelor se derulează pe multiple niveluri: științific, de cercetare, didactic si de coordonare academică, activitate deosebit de complexă si aproape imposibil de cuantificat.

 Subliniem doar câteva aspecte ale impresionantei sale activități: 

 • Absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, România, Facultatea de Construcții Aerospațiale, Secția de Sisteme de Propulsie;
 • Doctor Inginer Summa cum Laude în specialitatea motoare cu ardere internă la Institutul Politehnic din Zwickau, Germany;
 • Docent (Facultas Docendi) la Institutul Politehnic din Zwickau;
 • Doctor în Științe Tehnice (Dr.-Ing. habil.) în Construcția de Automobile la Institutul Politehnic  din Zwickau;
 • Profesor Universitar (Termodinamică) la West Saxon University of Zwickau; 
 • Președinte fondator al Consiliului Director și Director Stiintific al FTZ – Centrul de Cercetări și Transfer Tehnologic al West Saxon University of Zwickau, Germany
 • Professor onorific (Professore a Contratto) la “Universita degli Studi di Pisa” Italy;
 • Visiting Professor (Enseignant Invite /1. Classe des Professeurs) Universite Sorbone,  Pierre et Marie Curie” Paris, France;
 • Russell Severance Springer Professor of Mechanical Engineering (Invited Professor)  “University of California” Berkeley, USA;
 • Fellow of SAE International (Society of Automotive Engineers);
 • Membru al Editorial Board of the “Journal of Automobile Engineering”, IMechE, UK;
 • Autor sau coautor al 35 de cărți de specialitate și 150 de articole științifice în Germania și SUA, precum și al unui număr de 40 de brevete internaționale de   invenție;
 • Abilități lingvistice în: română, germană, engleză, franceză și italiană pentru activitatea științifică și didactică, inclusiv publicații etc.

 

 Facultatea de Mecanică din Craiova