Daniela Barbu, fosta șefă a ANOFM, preia conducerea Direcției de Asistență Socială a primăriei Craiova

daniela barbu Daniela Barbu, fosta șefă a ANOFM, preia conducerea Direcției de Asistență Socială a primăriei Craiova poze

Fosta șefă a ANOFM, Gheorghița Daniela Barbu, va prelua conducerea direcției de asistență socială a primăriei Craiova, rebotezată, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței CLM de azi, Direcţia Generală de Asistență Socială Craiova.

Prin proiectul privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a primăriei Craiova, structura preia Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe și își modifică ștatul de funcții, mai ales în ceea ce privește posturile de conducere.

Măsura a creat o surpriză pentru actuala conducătoare de a direcției de asistență socială, Ioana Stoian, care s-a declarat jignită la una din ședințele de comisii ale CLM, când s-a plâns consilierilor locali că a aflat că i se desființează postul direct de pe site-ul primăriei Craiova, în momentul în care a consultat proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței din 19 decembrie.

Cel mai probabil, Ioana Stoian va coborî o poziție în schema instituției, ocupând unul dintre cele două posturi de director adjunct create.

„Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistență Socială Craiova.

Art.2. Se aprobă preluarea personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice din structura Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.441/2019.

Art.4. Până la numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistență Socială Craiova, conducerea va fi asigurată de dna. Barbu Gheorghiţa Daniela, şef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.5. Se stabileşte salariu de bază lunar, în cuantum de 12.797 lei, pentru funcția publică de conducere de director general și, pe cale de consecință, se modifică în mod corespunzator anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018.

Art.6. În termen de minimum 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, se va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistență Socială Craiova.

Art.7. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările în structura organizatorică aprobate vor fi duse la îndeplinire în termen de minimum 30 de zile de la adoptare.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, se arată în proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței de azi a consiliului local municipal Craiova.

Reprezentanții primăriei Craiova își motivează propunerea prin experiența vastă a noii directoare din organigrama municipalității. „Propunem desemnarea doamnei Barbu Gheorghița-Daniela, șef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Craiova pentru a asigura conducerea entității reorganizate, până la numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistență Socială Craiova. Menționăm faptul că, doamna Barbu Gheorghița-Daniela a deținut în perioada 2017-2018 funcția de consilier cabinet ministru și secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, iar, începând cu iulie 2018 a îndeplinit funcția de Președinte, cu rang de secretar de stat, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, având o experiența vastă în domeniu”, se arată în raportul întocmit de reprezentanții primăriei Craiova.