DA Jiu: Fără risc pentru populaţie

dunare DA Jiu: Fără risc pentru populaţie poze

Direcţia Apelor Jiu precizează că, potrivit cotelor prognozate ale apelor Dunării, nu există risc de inundaţii pentru populaţie şi locuinţe, deşi cotele de inundaţie sunt depăşite la Calafat şi Bechet.   Specialiştii DA Jiu au ajuns la această concluzie comparând nivelul actual al fluviului cu cel din 2006, când au avut loc inundaţii catastrofale în sudul Doljului.
Astăzi, la ora 6.00, fluviul Dunărea se situa peste COTELE DE INUNDAŢIE, la staţia hidrometrică Calafat (cu 2 cm peste CI), cu un debit de 10730 mc/s, tendinţa fiind în scădere, şi la staţia hidrometrică Bechet (cu 9 cm peste CI), cu un debit de 10600 mc/s, tendinţa fiind în creştere. De asemenea, tot astăzi, în judeţul Mehedinţi, la staţia Gruia, fluviul Dunărea înregistra la staţia hidrometrică Gruia un debit de 10162 mc/s, situându-se cu 20 cm peste COTELE DE ATENŢIE. În prezent, nu s-au înregistrat pagube, nefiind obiective şi localităţi afectate.
Conform prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, debitul Dunării la intrarea în ţară va fi astăzi în creştere, situându-se la valoarea de 10800 mc/s, urmând ca, în perioada 13 ianuarie-17 ianuarie, să ajungă la valoarea de 11200 mc/s, fiind relativ staţionar în data de 18 ianuarie a.c, şi apoi în uşoară scădere până la valoarea de 11100 mc/s la sfârşitul intervalului de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 mc/s).
Comparativ cu anul 2006, când debitul Dunării la intrarea în ţară a fost de 15860 mc/s şi au fost avariate mai multe diguri , fiind evacuaţi în jur de 10.000 de oameni, specialiştii Administraţiei Naţionale „Apele Române” estimează faptul că, până la un debit al Dunării, la intrarea în ţară, de 12500 mc/s-13000 mc/s, nu există risc de inundaţii pentru populaţie şi locuinţe . Conform prognozei INHGA, debitul maxim al Dunării va fi de 11200 mc/s.
Ca urmare a reactualizării Avertizării hidrologice emise de INHGA, dispeceratele unităţilor teritoriale ale A.N. Apele Române au avertizat Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din arealul vizat, care, la rândul lor, au înştiinţat populaţia din zonă, asupra riscului de inundaţii. De asemenea, dispeceratele Direcţiilor (şi cele ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor) riverane Dunării continuă monitorizarea nivelurilor şi a debitelor fluviului Dunărea.
Echipele Apelor Române sunt pregătite cu mijloace, materiale şi formaţiuni operative pentru sprijinirea Comitetelor Locale, în vederea intervenţie în secţiunile critice, dacă va fi cazul.
În funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice, vom reveni cu informaţii suplimentare.