Culmea licitaţiilor în România: Achiziţie a ANRMAP, suspendată de CNSC

cnsc decizie Culmea licitaţiilor în România: Achiziţie a ANRMAP, suspendată de CNSC poze

Pentru ca ironia să fie completă, prin licitaţia suspendată de CNSC cei de la ANRMAP doreau să achiziţineze servicii de consultantă pentru un “ghid de bune practici” în achiziţiile publice. 

În România există două instituţii care au în obiectul de activitate supravegherea corectitudinii licitaţiilor publice: Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În general, nu se calcă pe bombeuri, cu excepţia cazurilor în care se supraveghează reciproc.

Un asemenea caz s-a petrecut recent, când CNSC a suspendat tocmai o licitaţie organizată de ANRMAP. Culmea, licitaţia respectivă avea ca obiect fix elaborarea unui ghid de bune practici în materia achiziţiilor publice.

Firma care a reuşit performanţa să suspende licitaţia ANRMAP e din Bucureşti, dar înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Mai multe, în decizia CNSC Nr. 893S/C8/5309 din data de 23.11.2012, pe care o prezentăm mai jos:

DECIZIE
Nr. 893S/C8/5309
Data: 23.11.2012
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 36761 din 21.11.2012, depusă de S.C. BPRG EXPERT S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 31, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J40/10726/2011, având CIF 29076589, reprezentată prin Cabinet de avocat Andreiana Cornelia, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE, cu sediul în B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Etaj 4, Sector 1, Bucureşti, în calitate
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente
structurale şi diseminare a acestuia”, s-a solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei, în baza art. 275
1alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În baza art. 275 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite cererea de suspendare depusă de S.C. BPRG EXPERT S.R.L. şi dispune suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea fondului cauzei. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 zile de la comunicare potrivit 275 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.