CSU își publica bilanțul contabil, a obținut în anul 2019 un profit de 1.263.586 EURO

fotbalmingeucv 1 CSU își publica bilanțul contabil, a obținut în anul 2019 un profit de 1.263.586 EURO poze

În spiritul tradiției și conform ultimelor reglementări, Universitatea Craiova continuă să publice în luna aprilie a fiecărui an rezultatul exercițiului financiar pentru anul anterior. Sintetizând pentru înțelesul tuturor, avem următoarele date (la un curs mediu de 4.7452 RON pentru 1 EURO):

– Venituri totale din exploatare (exclusiv vânzarea de jucători): 6.905.103 EURO
– Cheltuieli totale de exploatare (exclusiv cumpărarea de jucători): 11.333.619 EURO

Avem următoarea distribuție a veniturilor (exclusiv vânzarea de jucători):

– Bilete + Abonamente: 15,81 %
– Publicitate: 21,10%
– Drepturi TV: 34,48%
– Vânzări produse: 9%
– Venituri UEFA: 12,94%

În ceea ce privește cheltuielile, cea mai mare pondere au avut-o cele cu salariile, respectiv 57,33%.

Adăugând la venituri sumele provenite din vânzarea de jucători, Știința a obținut în anul 2019 un profit de 1.263.586 EURO. Din acest profit nu au fost scăzute sumele plătite pentru transferurile jucătorilor, acestea nefiind din punct de vedere contabil considerate cheltuieli, ci sunt considerate investiții.

BILANT SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI 2019

Datele complete le găsiți accesând următorul link:

http://www.ucv1948.ro/upload/files/BILANT%20SI%20CONTUL%20DE%20PROFIT%20SI%20PIERDERI%202019.pdf

. CSU își publica bilanțul contabil, a obținut în anul 2019 un profit de 1.263.586 EURO poze