CRONO: Program de incluziune socială la Urzicuța

crono urzicuta CRONO: Program de incluziune socială la Urzicuța poze

  • Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreună cu Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso, Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța sprijină combaterea discriminării și a excluziunii socio-economice în comunitățile locale din cadrul Grupului de Acțiune Locală SUDOLT;
  • Acest demers contribuie la întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel regional.

 

 

       Craiova, 30 iunie 2015,

În cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT), Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), având ca parteneri Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso, Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța, vor fi instruiți şi asistați  230 de  profesioniști (inclusiv de etnie romă) din rândul celor care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflați în situații de risc şi va fi dezvoltată prin cooperarea între factorii interesați de la nivel local şi regional, aparținând inclusiv societății civile, o strategie incluzivă de dezvoltare locală la nivelul G.A.L. SUDOLT.

În cadrul proiectului vor mai fi realizate planuri de acțiune pilot pentru 3 Consilii Comunitare Consultative din comunele aparținând Grupului de Acțiune Locală SUDOLT. Respectivele planuri de acțiune vor fi implementate la nivel local în vederea combaterii discriminării şi excluziunii sociale.

Proiectul este strâns corelat cu realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. SUDOLT, în contextul finanțării prin programul LEADER (2014 -2020), prin facilitarea componentei de incluziune socială a strategiei,  care va avea rolul să respecte criteriile și principiile legate de coeziunea socială și reducerea dezavantajelor pentru grupurile defavorizate.

 

Detalii suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul proiectului, dl. Nicolae Cuță, nicucuta@gmail.com, tel. 0743070270

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

 

Valorarea finanțării proiectului: 1.265.596 lei

 

*

*  *

Asociaţia C.R.O.N.O. – Centrul de  Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia a fost înfiinţată în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea  societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din  regiune. Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităţile locale asupra problemelor de dezvoltare economică şi socială locală reprezintă direcţiile principale de acţiune ale asociaţiei.

 

Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso este situată dincolo de Cercul Polar și  face cercetări în următoarele domenii: mediul polar, climă, populații indigene, pace și conflict, telemedicină, biologie medicală, fizică, spațiu, știință, pescuit, lingvistică și chimie computațională.

 

Misiunea asociației Terre des Hommes (TDH) este de a lupta pentru drepturile copilului și pentru dezvoltarea echitabilă , fără discriminare rasială , religioasă , politică , culturală sau de gen. În acest scop, TDH sprijină și implementează proiecte de dezvoltare și ajutor umanitar menite să îmbunătățească condițiile de viață ale copiilor defavorizați și a familiilor și comunităților lor

 

Misiunea asociației Vasiliada este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale și comunităților aflate în situații de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala, având la baza dragostea fata de semeni

 

Comuna Urzicuța este o Unitate Administrativ Teritorială situată în partea de sud-vest a județului Dolj, pe drumul judeţean DJ 561A Craiova-Segarcea-Băilești
la 15 km distanta de Segarcea, 15 km de Municipiul Băilești şi 50 km de Municipiul Craiova.