CRONO: Prima strategie participativă de dezvoltare locală

comunicatus CRONO: Prima strategie participativă de dezvoltare locală poze

Prima strategie participativă de dezvoltare locală. Primul O.N.G. comunitar
din comuna POBORU (județul Olt) implementează primul său proiect.

Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) Craiova, în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, susținut de Petrom, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, a sprijinit locuitorii din comuna Poboru (judeţul Olt) să își constituie prima organizație comunitară și să elaboreze prima strategie participativă de dezvoltare locală.Demersul este o etapă necesară în procesul de accesare a fondurilor europene în această comună.

Craiova, 31 Mai 2013. În cadrul proiectului “AcCiviRur (Activism Civic Rural) POBORU 2012”, Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) Craiova, a facilitat constituirea Asociației Comunitare „Vulturelu” (A.C.„Vulturelu”) Poboru, prima organizație non–guvernamentală comunitară din comuna Poboru (judeţul Olt) precum și elaborarea primei strategii de dezvoltare locală pe baze participative, cu implicarea tuturor factorilor decizionali locali (autorități publice, instituții și organizații locale, lideri de opinie, cetățeni interesați, etc.). Efectul pe termen lung va fi eficientizarea procesului de atragere a finanțărilor/ resurselor în comunitate și creșterea implicării active a cetățenilor în elaborarea politicilor publice locale.
A.C. „Vulturelu” Poboru a fost constituită pe baza unui grup de inițiativă format din cetățeni interesați care s-au implicat în elaborarea pe baze participative a strategiei de dezvoltare locală. Cetățenii au fost consultați în cadrul unor evenimente publice locale atât privind obiectivele și direcțiile de dezvoltare locală din următorii 4 ani cât și privind rolul, locul, misiunea și obiectivele respectivei organizații comunitare. Implementarea strategiei va fi monitorizată de noua organizație locală. Membrii acesteia au beneficiat de cursuri de instruire și formare.
Organizația comunitară a dobândit personalitate juridică în data de 20 Aprilie 2013 prin hotărârea Judecătoriei Slatina, iar acum implementează un prim proiect propriu pentru reamenajarea Monumentului din sensul giratoriu din fața Primăriei comunei, iar în paralel a depus, în parteneriat, un alt proiect în cadrul „Școlii lui Andrei 2013”, program inițiat de PETROM.
Prezentul proiect reprezintă continuarea unor proiecte anterioare similare implementate de organizația noastră în 2008 – 2011 în alte comune din Oltenia, cu sprijinul OMV PETROM.

AsociaţiaC.R.O.N.O. Craiova:Centrul deResurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înfiinţat în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune. Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităţile locale asupra problemelor de dezvoltare economică şi socială locală reprezintă direcţiile principale de acţiune ale asociaţiei.