CRONO: Campania de promovare a iniţiativei de îmbunătățire a legislaţiei fiscale în vederea stimulării donaţiilor individuale

masa rotunda Craiova CRONO: Campania de promovare a iniţiativei de îmbunătățire a legislaţiei fiscale în vederea stimulării donaţiilor individuale  poze
Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia – CRONO în parteneriat cu United Way România şi cu Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă (ARTI), a organizat la Prefectura Judeţului Dolj o masă rotundă în cadrul proiectului “Sprijinirea filantropiei în România prin donaţie individuală”.
Coordonată de United Way România cu finanţare CEE Trust şi derulată în parteneriat cu Coaliţia pentru Sprijinirea Filantropiei, această iniţiativă publică susţine completarea cadrului legal actual care prevede direcţionarea a 2% din impozitul datorat şi deducerea a 5% din baza impozabilă a veniturilor obţinute din activităţi independente pentru persoanele fizice şi deducerea sponsorizărilor în limita a 0,3% din cifra de afaceri pentru persoanele juridice.
Prin această iniţiativă susţinem:
 Donatorii persoane fizice să fie scutiți de impozit pentru sumele pe care le dăruiesc cauzelor sociale sau civice, în limita a 5% din venitul lor anual.
 Cei care donează mai mult de 100 de salarii minime pe economie (echivalentul a 15.700 EUR) să fie scutiți de impozit pentru sumele donate, în limita a 10% din venitul lor anual.
 Companiile să poată dona 0,6% din cifra de afaceri, față de 0,3%, cât li se permite acum.
În cadrul proiectului, CRONO împreună cu partenerii a organizat 7 mese rotunde în oraşele Craiova, Slatina, Drobeta Turnu Severin, Calafat, Balş, Tismana şi Horezu, la care au participat reprezentanţi ai partidelor politice, ai ONG –urilor, ai presei locale şi regionale, ai sindicatelor, ai asociaţiilor profesionale şi patronale, ai instituţiilor publice interesate din regiunea Oltenia.
„Majoritatea ţărilor europene încurajează sprijinirea cauzelor sociale şi civice ale cetăţenilor prin oferirea de facilităţi fiscale pentru donatori. Comportamentul filantropic, ca acţiune personală pentru binele public, este un act benevol care are ca scop creşterea calităţii vieţii. Dezvoltarea acestui comportament poate fi încurajată prin oferirea de facilităţi fiscale, prezenţa sau absenţa acestora avand un efect direct asupra organizaţiilor neguvernamentale care îşi bazează o mare parte din activităţile pe care le implementeză pe sprijinul voluntar, financiar şi material al cetăţenilor sau companiilor.” a declarat d-ra. Georgiana Ilie, coordonatorul naţional al proiectului, în cadrul conferinţei de presă care a marcat încheierea campaniei de consultare în Oltenia.