CRONO: 4 organizații comunitare locale înfiinţate în judeţele Gorj, Olt şi Vâlcea

 

 Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) Craiova, cu susținerea sponsorului tradițional OMV PETROM, a sprijinit locuitorii din comunele Bustuchin şi Stejari (judeţul Gorj), Cungrea (judeţul Olt) şi Mădulari (județul Vâlcea) să constituie câte o organizație comunitară în fiecare comunitate în parte;
 Demersul este o etapă necesară ce trebuie parcursă în procesul de accesare a fondurilor europene în aceste comune.

Craiova, 14 Iulie 2013 – În cadrul proiectului „AcCiviRur (Activism Civic Rural) 2012”, Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) Craiova, cu sprijinul sponsorului tradițional OMV PETROM, a facilitat constituirea câte unei organizații non-guvernamentale comunitare în comunele Bustuchin, Stejari (județul Gorj), Cungrea (judeţul Olt) și Mădulari (județul Vâlcea) pentru a eficientiza atragerea finanțărilor în comunitate și a crește implicarea activă a cetățenilor în elaborarea politicilor publice locale.
Fiecare organizație a fost constituită din nucleul Grupurilor de Inițiativă Locală (G.I.L.), care au fost inițiate cu prilejul elaborării pe baze participative a strategiilor de dezvoltare locală din fiecare comună. Cetățenii au fost consultați în cadrul unor evenimente publice locale privind rolul, locul, misiunea și obiectivele respectivei organizații comunitare. Membrii fiecărui G.I.L. în parte au beneficiat de cursuri de instruire și formare. Fiecare organizație comunitară a dobândit personalitate juridică și a implementat câte un prim proiect comunitar. Pe tot parcursul proiectului, membrii fiecărei organizații comunitare în parte au monitorizat implementarea strategiei participative de dezvoltare locală din comunitatea lor, realizată prin proiecte anterioare care au avut același finanțator.
Prin implementarea acestui proiect fiecare comună în parte are câte o organizație comunitară născută din inițiativa cetățenilor și pentru susținerea intereselor lor, pe care aceştia o recunosc pentru implicarea în elaborarea și monitorizarea strategiei participative locale de dezvoltare şi o susţin activ. Membrii organizației vor fi instruiți și formați în ariile de interes ale respectivei organizații, atât teoretic cât și prin aplicațiile practice din propria comunitate.
Prezentul proiect reprezintă continuarea unor proiecte anterioare similare implementate în 2008 – 2011 în comunele respective, finanțate tot de OMV PETROM, prin care au fost elaborate pe baze participative strategiile locale de dezvoltare. Inclusiv pentru finanţarea respectivelor proiecte, PETROM a primit Premiul pentru Coerenţă în Strategia de Implicare în Comunitate în cadrul categoriei „Cea mai de impact intervenţie în comunitate prin sponsorizare” a unei companii în cadrul „Galei Oameni pentru Oameni 2009”(www.gala.arcromania.ro), organizată de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (A.R.C.) Cluj Napoca şi Camera Americană de Comerţ Bucureşti precum și Premiul pentru cel mai bun Program de Voluntariat Corporatist/ Responsabilitate Social–Corporatistă în cadrul Galei de Decernare a Premiilor pentru Implicare în Comunitate Craiova (05 Decembrie 2011), organizată de A.R.T.I. Craiova, Centrul VolunTARIs Craiova și D.T.S. Dolj (http://www.adevarul.ro/taguri/gala_de_decernare_a_premiilor_pentru_implicare_in_comunitate.html#).

Asociaţia C.R.O.N.O. Craiova:Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înfiinţat în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune. Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG şi autorităţile locale asupra problemelor de dezvoltare economică şi socială locală reprezintă direcţiile principale de acţiune ale asociaţiei.