Craiovenii mai au la dispoziţie câteva zile pentru depunerea cererilor de subvenţie pentru încălzire

m calorifer Craiovenii mai au la dispoziţie câteva zile pentru depunerea cererilor de subvenţie pentru încălzire poze

Pentru încălzirea pe lemne, termenul expiră mâine. Pentru încălzirea pe gaze sau termoficare cererile se depun până în data de 12 octombrie.

“Pentru ca beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei să obţină acest ajutor pentru întreaga perioadă de iarnă – respectiv noiembrie 2010-martie 201, termenele de depunere a documentelor sunt:
05 noiembrie 2010 – pentru cei care încălzesc locuinţa cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
12 noiembrie 2010 –  pentru cei care încălzesc locuinţa prin sistemul centralizat de termoficare şi cu gaze.

În vederea obţinerii ajutorului de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece 2010 – 2011, titularii cererii trebuie să îndeplinească condiţiile următoare:

– veniturile realizate de către aceştia să fie de până la 615 lei/membru de familie la care se adauga acte şi documente necesare, afişate la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe din strada Mitropolit Firmilian nr.14.

Ce trebuie să facă o persoana sau familia îndreptaţită pentru a beneficia de O.U.G. nr.86/2010 pentru modificarea modificarea O.U.G. nr.5/2003:

1) Termoficare
– Cererile se distribuie de către Regia Autonomă de Termoficare prin asociaţiile de proprietari;
– cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la care se anexează actele necesare se depun  la asociaţiile de proprietari;
Pentru a beneficia de ajutor pentru întreaga perioadă respectiv noiembrie 2010-martie 2011 titularul trebuie să depună cererea până la data de 12 noiembrie 2010, după acest interval cei în cauză beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru 4,3,2 respectiv 1 lună în funcţie de data înregistrării cererii.
Asociaţia de proprietari depune cererile pe bază de borderou cu confirmarea numărului de persoane şi numărului de camere, la Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe care în urma analizării dispune stabilirea sau respingerea dosarelor.

2) Gaze naturale
– cererile se distribuie de către Direcţia Asistenţă si Protecţie Socială prin intermediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe din Str. Mitropolit Firmilian nr.14 şi de la sediul G.D.F. Suez Craiova, Str. Bibescu nr.33;
– după completarea cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere, la care se anexează actele doveditoare, întreaga documentaţie se înregistreaza la biroul menţionat mai sus.
Pentru a beneficia de ajutor pentru întreaga perioadă respectiv noiembrie 2010-martie 2011 titularul trebuie să depună cererea până la până la data de 12 noiembrie 2010, după acest interval cei în cauză beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru 4,3,2 respectiv 1 lună în funcţie de data înregistrării cererii.

3) Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
– cererile se distribuie de către Direcţia Asistenţă si Protecţie Socială prin intermediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare de încălzire locuinţe din Str. Mitropolit Firmilian nr.14;
– după completarea cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere, la care se anexează actele doveditoare, întreaga documentaţie se înregistreaza la biroul menţionat mai sus.
Pentru a beneficia de ajutor pentru întreaga perioadă respectiv noiembrie 2010-martie 2011 titularul trebuie să depună cererea până la până la data de 5 noiembrie 2010, după acest interval cei în cauză beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru 4,3,2 respectiv 1 lună în funcţie de data înregistrării cererii”, precizează un comunicat al primăriei Craiova.