Craiova – strategie culturală pe zece ani

ccec21 Craiova   strategie culturală pe zece ani poze

Consiliul local municipal Craiova adoptă în ședința extraordinară de joi „Strategia culturală a Municipiului Craiova, pentru perioada 2015-2025”.

 

„Punctual, în ceea ce priveşte strategia culturală 2015-2025, aceasta a fost elaborată în urma unui amplu proces de evaluare a sectorului cultural craiovean şi are ca idei centrale asumarea culturii ca domeniu strategic pentru dezvoltarea oraşului, conştientizarea şi valorificarea potenţialului de transformare socială şi regenerare urbană prin cultură.

Prezenta strategie stabileşte pentru următorii 10 ani, 2015 – 2025, modalitatea de desfăşurare a acţiunilor cultural – turistice şi este construită pe 10 axe prioritare. Acestea sunt:

1. Cultura şi tinerii;

2. Excelenţa în cultură;

3. Integrarea valorilor cultural europene;

4. Creativitatea;

5. Cultura şi dezvoltarea;

6. Echilibru şi armonie culturală;

7. Tradiţie, istorie şi patrimoniu;

8. Cultură şi minorităţi;

9. Economia cultural-turistică;

10.Creaţii şi tehnologii contemporane.

Dezvoltarea şi implementarea acestor axe se fundamentează pe măsuri ce necesită finanţare atât din fonduri proprii, cât şi, pe cât posibil, din fonduri externe. Toate proiectele şi activităţile culturale propuse au o certă dimensiune europeană. Tocmai de aceea este necesar să susţinem şi implementăm corespunzător toate obiectivele strategiei.

Dacă pentru celelalte oraşe candidate obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii reprezintă un trofeu, pentru Craiova şi regiunea Oltenia, perspectiva dobândirii acestui titlu reprezintă o şansă importantă, un impuls vital oferit dezvoltării din punct de vedere cultural, social şi economic. În exercitarea atributiilor sale, potrivit art. 47 din Statutul Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021”, Adunarea Generala stabileşte strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei. Potrivit competenţelor Consiliului Local stabilite prin Legea nr.215/2001 republicată privind Administraţia Publică Locală, acesta asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local şi în domeniul culturii”, se precizează raportul anexat proiectului de hotărâre.