Craiova: “Pomana” de la Ungureanu merge toată la străzi

compactoare drum asfalt 022 Craiova: Pomana de la Ungureanu merge toată la străzi poze

Cele 35 de miliarde de lei vechi primite de primăria Craiova de la Bugetul de Stat vor fi direcţionate către lucrările de reparaţii ale străzilor. 

Suma alocată de la fondul de rezervă al Guvernului va fi direcţionată de edili către restanţele de achitat la lucrările de întreţinere şi reparaţii de străzi, trotuare, parcări şi alei.

“Prin HG. nr.255/03.04.2012 au fost suplimentate sumele defalcate din TVA
pentru echilibrare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 3.500,00 mii lei, acordată municipiului Craiova.  Cu nota de fundamentare nr. 46997/09.04.2012 Biroul Administrare şi  Întreţinere Drumuri ne solicită suplimentarea fondurilor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, necesare pentru plata restanţelor înregistrate la cheltuielile cu reparaţiile străzilor din Municipiul Craiova”, precizează raportul întocmit de funcţionarii primăriei Craiova.