Corpul Profesioniștilor în Lobby – lansat în regiunea Sud-Vest!

Vineri, 24 mai 2013, în prezența a numeroși reprezentanți ai societății civile,
mediului de afaceri și oameni politici a fost lansat Corpul Profesioniștilor în
Lobby din regiunea Sud-Vest.
Evenimentul a fost deschis de Radu Nicosevici, președintele Corpului Profesioniștilor în
Lobby, care a ținut să reitereze importanța prezervării standardului profesional, pentru
consolidarea practică a tehnicilor dobândite și pentru promovarea bunelor practici de
intervenție pe lângă decizia publică a reprezentanților grupurilor de interese legitime.
Cei prezenți au salutat constituirea Corpului Profesioniștilor în Lobby în regiunea Sud Vest,
manifestându-și interesul pentru viitoare colaborări, prin solicitarea expertizei
profesioniștilor în lobby și advocacy de a-i sprijini competent în reglementările pe care le au
în vedere, spre a fi modificate.
Membrii Corpului au subliniat încă o dată că ÎNTREAGA societate civilă trebuie să fie un
factor important în influențarea reală a politicilor publice, prin implicarea constantă și
consecventă în elaborarea de studii și analize de impact ale proiectelor de acte normative,
prin formularea de opinii documentate și implicarea în dezbateri publice.
Scopul Asociației “Corpul Profesioniștilor în Lobby” constă în promovarea excelenței
profesionale a “specialistului în activitatea de lobby”, promovarea și aplicarea tehnicilor
transparente de influențare a deciziilor publice și a bunelor practici de intervenție pe lângă
decizia publică, prezervarea și promovarea standardului profesional “specialist în
activitatea de lobby, adoptarea și promovarea codurilor de bune practici aferente
domeniului, întărirea capacității organizațiilor societății civile și a partenerilor sociali de a-și
reprezenta interesele transparent, activ și profesional în raport cu decizia publică .
Membrii fondatori sunt Radu NICOSEVICI, președinte, Corina DRAGOMIRESCU, prim –
vicepreședinte, Simona FIȚ, secretar general, Simona CONSTĂNCEANU, vicepreședinte, lider
regional al Regiunii Vest, Mihaela CĂCIULEAN, vicepreședinte, lider regional al Regiunii
București Ilfov, Maria HUDEMA, vicepreședinte, lider regional al Regiunii Nord Est, Iosif POP,
vicepreședinte, lider regional al Regiunii Nord Vest, Radu Vasile BĂLĂNEAN, vicepreședinte,
lider regional al Regiunii Centru, Iulian Aurel GROPOȘILĂ, vicepreședinte, lider regional al
Regiunii Sud Est, Ion MIHAI, vicepreședinte, lider regional al Regiunii Sud Vest, Mircea
ANDREESCU, vicepreședinte, lider regional al Regiunii Sud.
Membrii Corpului au fost certificați ca specialiști în activitatea de lobby în cadrul proiectului Partener Activ
și Implicat derulat de Academia de Advocacy, al cărui obiectiv general atins a fost crearea unei mase
critice de specialişti, din rândul structurilor diverse ale societăţii civile, care să stăpânească tehnici şi
mecanisme profesionale de intervenţie în dialogul civic si social, care să cunoască modalităţile legale de
acces şi participare în procesul public decizional.