Consiliul local municipal Craiova, în şedinţă extraordinară

primaria craiova fatada1 Consiliul local municipal Craiova, în şedinţă extraordinară poze

Consilierii locali craioveni sunt convocaţi, joi, în şedinţă extraordinară. 

Iată ordinea de zi a şedinţei, de unde nu lipseşte proiectul de hotărâre privind realizarea aqdăpostului canin.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, a unor spaţii proprietatea publică a municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii Secţiilor de Poliţie nr.2 şi nr.3.
  2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a unor suprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova.
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a unui teren situat în str.Spania, nr.35A.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”.
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanţare şi a cheltuielilor aferente subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenţia de cofinanţare a subprogramului, precum şi modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate  referitor la „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.