Conferinţa judeţeană CSN Meridian la RM Vâlcea

ringo meridian valcea Conferinţa judeţeană CSN Meridian la RM Vâlcea poze

„Sala Studio” din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din Rm. Vâlcea, a găzduit vineri, 28 septembrie 2012, conferinţa judeţeană pe care Confederaţia Sindicală Naţională (CSN) Meridian şi Federaţia Agricultorilor (FA) Fermierul au organizat-o prin proiectul ”Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, cofinanţat din Fondul Social European.
Conferinţa a avut caracter de evaluare intermediară după doi ani de implementare a proiectului, desfăşurându-se sub titlul: „Provocări şi dialog într-o lume a conflictelor sociale”.
La conferinţă au fost invitate să participe oficialităţile judeţului Vâlcea, reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate, patronate -, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor, presă scrisă şi audiovizuală.
Conferinţa a fost deschisă de av. Maria Elena Viezure, expert pe probleme de comunicare şi orgnanizare în cadrul CSN Meridian şi moderată de Ringo Dămureanu, liderul Sindicatului Administraţiei Publice „Forţa Legii”, membru în Comisiile de Dialog Social din Ministerul Administraţiei şi Internelor și Prefectura Dolj.
Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Profesionalism şi Transparenţă în Administraţie (APTA), precum şi ai altor organizaţii non-guvernamentale (ONG) care promovează dialogul social ca metodă de prevenire a conflictelor şi păstrare a păcii sociale, reprezentanţi ai instituţiilor şi sindicatelor din Consiliul Judeţean Vâlcea, Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Protecţia Consumatorilor, Ambulanţă, primării de oraşe şi comune, societăţi comerciale cu capital privat, ferimieri și meseriaşi.

Ringo Dămureanu a subliniat că realitatea economico-socială din România ultimilor ani a relevat că rolul sindicatelor şi al asociaţiilor în general nu este cunoscut, nu li se acordă destulă atenţie, libertatea de asociere este insuficient exersată, iar rolul acestui proiect este acela de a conştientiza populaţia, în special cea activă, de importanţa dialogului social real între actorii sociali, promovând exemple de bună practică în ceea ce priveşte asocierea, chiar din propria organizaţie.

Reprezentantul CSN Meridian la această conferinţă, Cristian Niculescu, a pornit de la o realitate negativă, potrivit căreia cota de încredere de care se bucură sindicatele în rândul membrilor societății la momentul actual este destul de scăzută, cu puțin peste cota de încredere în președintele statului. Vorbitorul a pus accent pe necesitatea organizaţiilor legale ale lucrătorilor de a avea propriii experţi pe probleme de comunicare, legislaţie, negociere şi soluţionarea conflictelor, sau chiar de atragere de fonduri europene.

Liderul Sindicatului din Administraţia Publică Olt „Consilium”, Octavian Chelemen, vicepreşedinte al Uniunii „Forţa Legii” (UFL), membru în Comisia de Dialog Social a judeţului Olt, expert pe probleme de formare şi dialog social în cadrul CSN Meridian, a arătat că proiectul a fost lansat la nivel național pe 28 aprilie 2011, la Palatul Parlamentului, iar la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia la Craiova în data de 4 mai 2011, la Palatul Administrativ al judeţului Dolj.
Potrivit vicepreşedintelui UFL, Confederaţia Meridian şi Federatia Agricultorilor “Fermierul” au realizat împreună prin acest proiect un transfer al dialogului social instituţionalizat către un dialog social real, bazat pe parteneriate cu actorii sociali locali şi factorii administrativi cu rol decizional, dar şi cu ceilalţi parteneri sociali – asociaţii, fundaţii etc.

DESPRE PROIECT
Ca areal de implementare, componenta predominantă a proiectului este mediul rural, cu specificul economic şi social propriu.
În cei doi ani de implementare, s-a ţinut seama cu preponderenţă de faptul că proiectul şi-a propus, pe baza rezultatelor obţinute, să elaboreze amendamente la legislaţia dialogului social, mergând către proiecte legislative novatoare, pentru domeniile şi zona de interes sindicală.
Centrul regional Oltenia a desfăşurat în primii doi ani de implementare a proiectului un rol dublu: de atragere de noi membri şi de oferire de consultanţă şi resurse membrilor comunităţilor locale din regiunea de dezvoltare, pornind la început ca un centru de informare, care ulterior s-a afirmat drept un centru de promovare a dialogului social în regiune.
Echipa regională de implementare s-a preocupat de oferirea de consultanţă şi sprijin pentru liderii şi membrii de sindicat în domeniul dreptului muncii, incluziune socială, asociere, formare, de activităţi de încheiere de parteneriate cu principalii actori sociali locali şi de promovarea proiectului.

Indicatori cantitativi realizaţi:
În cei doi ani de implementare, centrul regional al proiectului a organizat 5 conferinţe regionale şi judeţene (Dolj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea) şi 37 de evenimente și mese rotunde organizate la nivel local, din care 21 în mediul rural şi 16 în mediul urban, în cadrul cărora au fost înregistrate în grupul ţintă al proiectului peste 850 de persoane, aparţinând partenerilor sociali şi asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor.
Din regiunea Oltenia prin acest proiect au fost instruiţi, formați şi acreditaţi profesional, până la data conferinței, un număr de 24 de membri de sindicat ca delegaţi sindicali, evaluaţi CNFPA, 13 ca manageri de proiect, precum şi alți 30 au fost instruiţi ca activişti în domeniul dialogului social, ceea ce înseamnă o întărire considerabilă a potenţialului resursei umane a organizaţiei.
La nivelul regiunii Oltenia au fost încheiate până în prezent 48 de protocoale de parteneriat cu partenerii sociali locali, dintre care 10 cu autorităţile publice locale şi 38 în mediul privat sau cu organizaţii non-guvernamentale (ONG).

Indicatori calitativi realizaţi:
 Asigurarea transparenţei scopului, obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului
 Realizarea vizibilităţii proiectului şi a sursei de finanţare
 Informarea publicului cu privire la avantajele activităţilor derulate prin proiect
 Conştientizarea publicului ţintă, atât pe structură administrativă cât şi privată, despre importanţa dialogului social şi a pericolului asupra lucrătorilor care muncesc la negru
 Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în regiune
 Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi
 Participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii publice
 Atragerea publicului ţintă în dezbateri referitoare la rolul şi importanţa dialogului social
 Crearea unui microclimat de dialog social şi implicarea publicului ţintă într-un exerciţiu practic de dialog social
 Creşterea gradului de interpretare şi aplicare a legislaţiei în rândul publicului ţintă
 Atragerea publicului ţintă în dezbateri referitoare la posibilitatea adoptării de acte legislative prin intermediul proiectului sau prin iniţiativă cetăţenească
 Promovarea centrului regional al proiectului ca şi centru de asistenţă în domeniul dialogului social, al formării, al legislaţiei muncii, convenţiilor şi tratatelor la care România este parte.

Urmează o conferinţă judeţeană la nivelul judeţului Gorj, vineri 19 octombrie 2012, la Tg. Jiu, conferinţa regională de evaluare intermediară anuală, la Craiova, pe data de 07 noiembrie 2012, precum și o conferință națională de evaluare a proiectului după doi ani de activitate, la mijlocul lunii noiembrie 2012, la București.
Maria Elena VIEZURE – Asistent local pe probleme de comunicare şi organizare evenimente