CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ – THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

comunicatus CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ  THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION poze

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE – INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  DOLJ

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ -EURO EDUCATION FEDERATION

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

            

 

CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ-EDIŢIA a IV-a CRAIOVA, 4 APRILIE 2017

Cuprinsă în Calendarul Activităților Casei Corpului Didactic DOLJ

la poziția 115, pagina 17

 

 

THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

 

Aprobat de:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

            Inspector Școlar General Prof. Sună Leontina-Monica

 

 • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

            Director Prof. Ștefan Vasile

 

 • COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

            Director Prof. Dr. Puicin Laurențiu

Coordonator proiect: Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina

 

PARTENERI:

 • Inspectoratul Şcolar Județean Dolj
 • Casa Corpului Didactic Dolj
 • Euro Education Federation
 • Școala Gimnazială Leșile
 • Școala Gimnazială Dobrun
 • Asociația Culturală Branart
 • Asociatia ARTEC
 • Active Youth Association
 • Help Polonia
 • Falmouth University, The Academy of Music and Theatre Arts, Penryn Campus
 • Mass-Media

Persoană de contact: Prof. Stoica-Fetea Didona, 0765271850

 

 

 

TEMA:

THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

 

Argument:

Aşa cum afirma Marin Preda, ,,cultura este o formă de viaţa prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare”, de aceea ar trebui să valorificăm tot mai mult acest citat în activităţile deafăşurate cu elevii. În urma unei educatii complete si bune, tinerii pot alege si întelege cultura; trăind într-o eră în care internetul permite depăşirea orizonturilor, prin dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, tinerii au fost acaparaţi de acesta şi au uitat de bogăţia şi frumuseţea trăirilor pe care le poate oferi o carte, un spectacol de teatru ori vizitarea unui obiectiv cultural. Extinderea permanenta a orizontului cultural trebuie să devină o prioritate în educaţia societăţii, şi de aceea şcoala încearcă să le dezvolte elevilor imaginaţia şi creativitatea, să cultive predispozitiile aptitudinale ale acestora, să-i implice în acte de creatie culturală.

 

SCOPUL CONFERINȚEI:

Stimularea interesului de a descoperi şi preţui bogăţia culturii europene.

OBIECTIVELE  CONFERINȚEI:

 • descoperirea culturii urbane a fiecarei tari participante, a oamenilor de cultura care au dat faima tarii in spatiul international;
 • integrarea operelor de arta si a monumentelor culturale existente in fiecare tara in cultura europeana;
 • identificarea unei identitati comune europene pentru toate tarile participante la proiect;
 • constientizarea tinerilor ca fiecare tara in parte a contribuit la dezvoltarea si existenta unei identitati europene;
 • dobandirea de competente necesare pentru promovarea diversitatii culturale.

GRUPUL ŢINTĂ:

Cadre didactice (educatori, învăţători/ institutori, profesori), specialişti (lucrători de tineret, formatori), consilieri şcolari, manageri educationali, auxiliar didactic.

 

SECŢIUNILE CONFERINȚEI:

 

 • Secţiunea S1: Personalităţi ale culturii europene;
 • Secţiunea S2: Obiceiuri şi tradiţii în spaţiul european;
 • Secţiunea S3: Rolul şcolii în dezvoltarea  spiritului cultural;
 • Secțiunea S4: Educația multiculturală și educația interculturală.

ORGANIZATORI:

 1. dr. Puicin Laurențiu-Florin, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 2. Gheorghe Chisăr, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 3. Novac Mariana, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 4. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 5. Drăgoi Ana-Maria, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 6. Bălșeanu Anca-Elena, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 7. Mitriță Adriana, Liceul Teoretic „Gh. Vasilichi” Cetate
 8. Olariu Alexandra, Şcoala Gimnazială Leșile
 9. Codoban Rodica, CCD Dolj
 10. Badea Teodora, Școala Profesională Specială, Craiova
 11. Pîrvu Simona, CNP „Ștefan Velovan”, Craiova
 12. Chiriță Simona, Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”
 13. Budeancă-Babolea Oana, Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”
 14. Ilin Corina-Mariana, Şcoala Gimnazială Osica de Jos

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Înscrierea participanților se face prin completarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE (Anexa 1) până la data de 03. 04. 2017 și trimiterea ei (împreună cu lucrarea) pe adresa de e-mail simpozion_ctamcbrancusi@yahoo.com sau dido_2511@yahoo.com

Participarea pentru cadrele didactice din alte județe este indirectă.

Condiţii pentru tehnoredactare
– lucrările vor avea între 2-4 pagini în format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 20 mm (text aliniat „justified”).
titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold
– numele autorului /autorilor (maximum 2 autori), funcţia didactică și instituția vor fi scrise la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta).

– la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă.

Fiecare lucrare va conține obligatoriu bibliografie (autor, titlu, editură, localitate, an).

Toate lucrările vor fi publicate într-un CD cu ISSN de la Biblioteca Națională.

Toți participanții vor primi diplomă de participare și un CD (cu ISSN).

Pentru înscrierea la conferință, cadrele didactice trebuie să trimită până la data de 03. 04. 2017 un plic în care vor depune atât fișa de inscriere si acordul de parteneriat stampilat (in doua exemplare), cât și sponsorizarea în valoare de 15 lei (ce include diploma, publicația și contravaloarea taxelor poștale); plicurile vor fi trimise pe adresa scolii, pentru profesor Stoica-Fetea Didona, cu precizare „Pentru conferinta internațională”.

Lucrarea în forma ei finală se va trimite pe adresa de e-mail:  simpozion_ctamcbrancusi@yahoo.com , specificând explicit la care din secţiunile prestabilite se doreşte inscrierea.

 

PROGRAM:

– 14:30 – 15:00 Primirea invitatilor;

– 15:00 – 16:30 Prezentarea lucrarilor pe sectiuni;

– 16:30 – 17:00 Concluzii.