CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „OLTENIA. INTERFERENŢE CULTURALE” ediţia a III-a – program

muzeul olteniei noaptea muzeelor 1 CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „OLTENIA. INTERFERENŢE CULTURALE” ediţia a III a   program poze

Joi, 18 octombrie – Secţiunea I: Arheologie, Sala „Ştefan Ciuceanu” , 9.30-14.00

Moderatori:
 Sabin Adrian LUCA (Sibiu).
 Vlad Vintilă ZIRRA (București).
 Stefan ALEXANDROV (Sofia), Ana IOTZOVA (Sofia), Tanya HRISTOVA (Sofia), Georgi IVANOV (Sofia), Aşezarea şi cimitirul din epoca bronzului târziu din Baley.
 Tanya HRISTOVA (Sofia), Depozitul de bronzuri din Zavet (Bulgaria de Nord-Est) în contextul cultural al Dunării de Jos.
 Gabriel CRĂCIUNESCU (Drobeta Turnu Severin), Necropolele culturii Žuto Brdo – Gârla Mare din sud-vestul Olteniei.
 Simona LAZĂR (Craiova), Aşezări de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului din Câmpia Olteniei.
 Cristinel Laurenţiu FÂNTÂNEANU (Alba Iulia), Un complex (de cult?) aparţinând primei epoci a fierului desoperit pe teritoriul judeţului Alba.
 Vlad Vintilă ZIRRA (București), Un car funerar celtic în contextul său.

Pauză de cafea: 1100-1115

Moderatori:
 Karl Leo NOETHLICHS (Aachen).
 Vladimir ILIESCU (Aachen).

 Karl Leo NOETHLICHS (Aachen), Some Reflections on the Ancient Scythians.
 Livia BUZOIANU (Constanța), Posibilităţi de datare în arheologie datorate ştampilelor amforice.
 Decebal NEDU (Galați), Liga Lucaniană şi declanşarea celui de-al treilea război samnitic (299-298 a. Chr.).
 Andreea-Raluca BARBOŞ (Galați), Iulia Augusta: titlu onorific sau putere reală?.
 Vladimir ILIESCU (Aachen), Imperiul Roman, Biserica şi Lumea Barbară. Cazul martirului Sava Gotul.

Secţiunea II: Istorie
Sala de Conferinţe, 0930-1400

Moderatori:
 Sorin Liviu DAMEAN (Craiova).
 Arthur TULUŞ (Galaţi).

 Anca CEAUŞESCU (Craiova), Aspecte privind formarea şi evoluţia reţelei de aşezări rurale din sudul Olteniei.
 Radu Gabriel DUMITRESCU (Craiova), Medalii străine din colecţia Muzeului Olteniei.
 Onoriu STOICA (Craiova), Adrian FRUNZĂ (Craiova), Semne onorifice şi insigne oficiale româneşti puţin cunoscute (1872-1938).
 Dumitru-Valentin PĂTRAŞCU (Târgu Jiu), Daniela-Liliana PĂTRAŞCU (Târgu Jiu), Nicolae D. Miloşescu – fondatorul primei tipografii moderne din Târgu Jiu.
 Alexandru BRATU (Târgu Jiu), Primele încercări de înfiinţare a unor arhive judeţene în Oltenia.
 Narcisa Maria MITU (Craiova), Relatiile de muncă pe Domeniul Coroanei Segarcea: utilizarea forţei de muncă la lucrările agricole (1884-1948).

Pauză de cafea: 1100-1115

 Gabriel CROITORU (Craiova), Spiru-Haret şi şcoala mehedinţeană la începutul secolului XX. Studiu de caz: Şcoala din localitatea Ghardeniţa.
 Mihaela DAMEAN (Craiova), Dimitrie A. Sturdza şi gestionarea crizei financiare din anii 1901-1902.
 Sorin Liviu DAMEAN (Craiova), Diplomatul englez Conyngham Greene şi situaţia României în anul 1907.
 Otilia GHERGHE (Craiova), Camelia SLABU (Craiova), Constantin Sănătescu în memorii de război (1916-1918).
 Carmen DUMITRESCU (Craiova), Agricultura din Oltenia în perioada interbelică.
 Arthur TULUŞ (Galați), Evreii din sudul Basarabiei în percepţia autorităţilor române interbelice.

Pauză de masă: 1400-1445

Secţiunea I: Arheologie
Sala „Ştefan Ciuceanu” , 1500-1930

Moderatori:
 Octavian BOUNEGRU (Iaşi).
 Alexander Rubel (Iaşi).

 Octavian BOUNEGRU (Iași), Horothesia Histriană. Noi interpretări epigrafice şi arheologice.
 Alexander RUBEL (Iași), O tesera romană a unui legionar de la Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea).
 Constantin C. PETOLESCU (București), Staţiunea vamală de la Sucidava într-o nouă inscripţie.
 Petre GHERGHE (Craiova), Lucian AMON (Craiova), Mirela COJOC (Corabia), Onoriu STOICA (Craiova), Ştefan VASILIŢĂ (București), Cercetările din cetatea romano-bizantină Sucidava – realizări şi perspective.
 Zdravko DIMITROV (Sofia), Tuscan order along the Lower Danube limes zone – a main architectonical feature in military architecture during the Early Imperial era (I – beginning of the II c. AD).
 Dorel BONDOC (Craiova), Mihaela PENA (Craiova), O statuie de bronz din castrul roman de la Răcari.
 Dan ELEFTERESCU (Călăraşi), Rame din plumb pentru oglinzi descoperite la Durostorum-Ostrov.

Pauză de cafea: 1715-1730

Moderatori:
 Constantin C. PETOLESCU (Bucureşti).
 Lucian AMON (Craiova).

 Ştefan HONCU (Iași), Amfore romane la est de Carpaţi.
 Ionuţ ACRUDOAIE (Iași), Consideraţii prosopografice privind subofiţerii originari din Pannonia în trupele de equites singulares Augusti.
 Florian OLTEANU (Craiova), Privire generală asupra activităţii colegiale în Oltenia romană.
 Claudiu MUNTEANU (Sibiu), Noi informaţii referitoare la două tezaure monetare romane descoperite în judeţul Sibiu.
 Toma RĂDULESCU (Craiova), Colecţiile numismatice craiovene colonel Gh. Constantinescu şi Costinel Poenaru.
 Bogdan CIUPERCĂ (Ploiești), Andrei MĂGUREANU (București), Influenţe culturale în spaţiul extracarpatic – studiu de caz: tiparele de orfevru.
 Fionera FILIPOVA (Vidin), Despre istoria oraşului Vidin la sfârşitul sec. XIV-începutul sec. XV (după date numismatice).
Secţiunea II: Istorie
Sala de Conferinţe, 1500-1930

Moderatori:
 Cezar AVRAM (Craiova).
 Mihai GHIŢULESCU (Craiova).

 Georgeta GHIONEA (Craiova), Reflecţii cu privire la băncile din Craiova în anii de criză economică (1929-1934).
 Marusia CÎRSTEA (Craiova), Relaţii comerciale româno-britanice. 1934-1939.
 Mihai GHIŢULESCU (Craiova), Autoritarism şi centralizare. Organizarea administrativă a statelor balcanice în perioada interbelică.
 Mihaela BĂRBIERU (Craiova), Diplomaţia politică a României şi Iugoslaviei în contextul internaţional al perioadei interbelice.
 Denisa Victoria ANDRONACHE (Craiova), Războiul de Independenţă reflectat în presa spaniolă.
 Silviu Bertoni DRAGOMIR (Craiova), Diplomaţia austro-ungară şi românii de la sudul Dunării (1905).
 Mihaela BUZATU (Craiova), Depunerea jurământului de credinţă al membrilor Gărzii Naţionale – parte a propagandei Frontului Renaşterii Naţionale.
Pauză de cafea: 1715-1730

 Nicolae Răzvan Mitu (Craiova), Relații româno-iugoslave 1960-1980.
 Diana Mihaela PĂUNOIU (Craiova), Straja Ţării în contextul propagandei instituţionalizate: Ţinutul Olt (1938-1940).
 Cristian ANIŢA (București), Distrugeri de arhive în Oltenia în prima jumătate a sec. XX.
 Ana-Maria RĂDULESCU (București), Câteva consideraţii despre înfiinţarea Mitropoliei Olteniei (1939).
 Alexandru Ionuţ MIHAI (Craiova), Presa românească la începuturile regimului comunist (1945-1965).
 Vladimir OSIAC (Craiova), Daniela OSIAC (București), Interese şi motivaţii privind implicarea României în procesul de pace din Orientul Apropiat. 1948-1989.
 Cezar AVRAM (Craiova), Petre OPRIŞ (București), Lupta politică pentru putere în România comunistă în deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut.
 Iustina BURCI (Craiova), Prenumele craiovene în contextul schimbărilor culturale de după 1989.

Cina festivă: 1930

Vineri, 19 octombrie
730-2200 – Excursie documentară.