CONFERINȚĂ FINALĂ A PROIECTULUI „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR”, la Universitatea Spiru Haret din Craiova

 

 

Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, a derulat între 5 septembrie 2018 – 4 septembrie 2019, proiectulPregătiți pentru viitor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr.6  “Educație și competențe”, POCU/90/6.13/6.14 – 107375.

În data de 4 septembrie 2019, începând cu ora 1100, echipa de implementare a organizat conferinţa finală a proiectului, la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova.

Conferința a avut ca scop prezentarea rezultatelor finale.

„Proiectul în sine și stagiile de practică s-au derulat fără ca trainerii noștri sau instituțiile partenere să semnaleze probleme, iar acum, la final, putem spune că avem de-a face cu un succes deplin. Pot să vă spun că Universitatea scrie în continuare proiecte așa că, e posibil să avem și în anul universitar 2019-2020 în derulare un nou proiect pe care să-i implementăm, un proiect privitor la practica studențească, un proiect care să contribuie la aprofundarea cunoștințelor studenților, care să îmbine teoriac cu practica, un proiect care să determine angajatorii să solicite Universității Spiru haret absolvenții care să fie încadrați în instituțiile sau societățile respective. Vreau să vă informez că procentul de angajabilitate a absolveniților noștri pe piața muncii depășește 78 la sută”, a spus prof Gheorghe Bică, pro-rector al Universității Spiru Haret.

Beneficiile pe termen lung ale proiectului constau în creșterea calității pregătirii profesionale a absolvenților Universității „Spiru Haret”; creșterea numărului de absolvenți cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor, creșterea productivității muncii în întreprinderile ce vor angaja studenții participanți la activitățile din prezentul proiect, precum și creșterea numărului de persoane cu un traseu profesional optim.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din care 2.055.390,91 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.