CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERA TA ÎN DREPT”

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERA TA ÎN DREPT”

Craiova – 2 iunie 2014

 

Institutul Notarial Român, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Loop Operations și Economic Confort, anunță lansarea proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 2 iunie, începând cu ora 12:00, în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale (Aula Magna) a Universității din Craiova (Craiova, Calea Bucureşti, nr. 107D). Proiectul se adresează studenților și masteranzilor la drept și administrație publică din regiunea Sud-Vest și are ca obiectiv facilitarea tranziției acestora de la scoală la piața muncii.

proiect notari CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERA TA ÎN DREPT” poze

Evenimentul va duce în fața studenților reprezentanții partenerilor implicați în derularea proiectului, precum și potențiali angajatori de la nivelul regiunii Sud-Vest care vor aborda problematica dezvoltării unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive, care să permită integrarea în muncă a tinerilor absolvenți. Pe durata evenimentului, invitații vor identifica împreună cu participanții soluții pentru facilitarea accesului absolvenților de studii juridice și administrative la obținerea unui loc de muncă și dobândirea experienței practice necesare la locul de muncă încă din timpul studiilor.

În acest sens, prin intermediul proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept!” ne propunem următoarele: organizarea unui program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de studenți ce urmează studii juridice și administrative; dezvoltarea unei platforme online ce va permite comunicarea directă cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din domeniul juridic; încheierea a 30 de parteneriate cu organizații cu activitate în domeniu în vederea derulării stagiilor de practică; organizarea stagiilor de practică pentru 250 de studenți în cadrul unor organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic, precum: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești etc.

Prin organizarea de stagii de practică dedicate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică, proiectul își propune să obțină următoarele rezultate: îmbunătățirea accesului studenților și masteranzilor pe piața muncii și diminuarea ratei șomajului; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul academic și organizațiile de profil.

Printre beneficiile pentru tinerii incluși în program, se număra: echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu; posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii de practică; accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu resurse privind evoluția pieței muncii din România; oportunitatea interacțiunii cu profesioniști în domeniu.

 

Persoană de contact:

Conf. univ. dr. Daniel Ghiță – coordonator local proiect