Concurs de populat parcarea subterană, la primăria Craiova

Municipalitatea craioveană scoate la concurs 15 posturi de electrician, instalator și paznic la parcarea subterană de la Teatrul Național. Prima etapă a concursului, evaluarea dosarelor, este programată pe 25 ianuarie.

„Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcare subterană, Direcţia Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: – muncitor calificat (electrician), treapta I, studii medii – un post; – muncitor calificat (electrician), treapta a II-a, studii medii – un post; – muncitor calificat (electrician), treapta a III-a, studii medii – un post; – muncitor calificat (instalator), treapta a II-a, studii medii – un post; – muncitor calificat (instalator), treapta a III-a, studii medii – un post; – paznic, studii gimnaziale – şase posturi; – casier, studii medii – două posturi; – îngrijitor, studii gimnaziale – două posturi. Concursul se organizează în trei etape: – prima etapă – în perioada 25 – 26.01.2016 – selecţia dosarelor; – a doua etapă – în data de 03.02.2016 – proba scrisă; – a treia etapă – proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 şi alin. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în anunțul postat pe site-ul primăriei Craiova.