Concurs de folclor ,, Vis de copil”. Scoala Gimnaziala Lesile Com Simnicu de Sus

 

Dansul popular, ca formă de exprimare şi de comunicare artistică este un tip de activitate care dobândeşte o tot mai mare eficienţă în munca cu elevii. Copiii iubesc mişcarea, muzica, iar elementul emoţional implicat în acest gen de activităţi oferă mişcării atractivitate şi motivaţie, mobilizează forţele copilului şi-i produce bucurie, mulţumire.
Dansul popular contribuie la îmbunătăţirea motricităţii datorită marii varietăţi a mişcărilor, repetate în condiţii variate, influenţează asupra unor calităţi motrice, cu precădere asupra îndemânării şi rezistenţei generale.
Dansul reprezintă pentru elevi o formă excelentă de activitate, capabilă să favorizeze fortificarea organismului, organizarea în mod plăcut şi util a timpului liber. Prin frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o imprimă copiilor, jocul popular contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei pentru valori
folclorice locale.
Realizarea unei influente artistice, este însotită si de actiunea de cultivare la elevi a sentimentelor de demnitate si mândrie natională, pentru frumusetea si valoarea incontestabilă a tezaurului folclorului nostru, creat de popor în decursul timpului.
Dansul popular, muzica populara, strigaturile si portul national devin puternice mijloace de descoperire si valorificare a posibilitătilor spirituale, creatoare a poporului nostru.
În opinia noastră folclorul românesc este o religie, o închinare şi o spovedanie, este cel mai curat şi mai frumos produs al sufletului ţăranului român.
Din dorinţa de a transmite din generaţie în generaţie folclorul românesc la iniţiativa profesorului Dincă Constantin s-a înfiinţat în anul 1978 Ansamblul Muguraşul.
Repertoriul Ansamblului conţine dansuri din folclorul coregrafic oltenesc tradiţionl şi din celelelate zone ale ţării Moldova, Transilvania şi Dobrogea .
Suite olteneşti :
,,Colo-n poieniţă-n vale”
,,Sârba Moşului Stoian”
,,Hora de la Daneţi”
Dans de fete : ,,Cesul”
,,Căluşul”
Suită din Moldova ,,Huţurca”
Suită din Oaşi ,,Neastâmpîraţii”
Suită din Bihor ,,Sucitoarele”
Suită din Dobrogea ,,Dobromireasca”
Coregrafia este semnată de maestrul coregraf Ionel Garoafă.
La împlinirea a 35 de ani de activitate a Ansamblului Muguraşul am hotărât să organizăm un Concurs Judeţean ,, Vis de copil ” unde participă 14 şcoli din judeţ ( Şc. Gim Işalniţa, Şc. Gim. Bratovoieşti, Şc. Gim. Teasc, Şc. Gim. Drăgoteşti, Şc. Gim. Robăneşti, Şc. Gim. Mischii, Gradiniţa Floarea Albastră, Liceul Tehnic Al. Macedonscki Melineşti etc).

DIRECTOR,