Comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova, la ceas de sărbatoare, aniversând 40 de ani de la înființare

Foto 1 FMC clad noi Comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova, la ceas de sărbatoare, aniversând 40 de ani de la înființare poze

Întrega comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova se află la ceas de sărbatoare aniversând 40 de ani de la înființare. Pentru a marca evenimentul vor fi organizate mai multe manifestări în perioada 12-14 iulie 2017, astfel:

 

 • MIERCURI, 12 iulie 2017 – AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)
 • Conferință de presă – prezentare eveniment aniversar (ora 10:00)
 • JOI, 13 iulie 2017 – AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)
 • Mesaje ale oficialitățiilor și ale invitațiilor de onoare;
 • Prezentarea facultății;
 • Mesaje ale comunității academice (se prezintă de către decanul facultății sau prin reprezentanți);
 • Mesaje ale comunității socio-economice;
 • Festivitate de înmânare a diplomelor aniversare (profesori emeriți, diplome de excelență, diplome de onoare);
 • Vizite (Facultatea de Mecanică / Centrul INCESA) / Ateliere ale creației studențești
 • VINERI, 14 iulie 2017 — SALA ALBASTRA A UNIVERSITĂȚII (A.I.Cuza, nr. 13)
 • Decernare titlu de Doctor Honoris Causa

În vara anului 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 din 12 iulie, în cadrul Universităţii din Craiova a fost înființată Facultatea de Mecanică. Pe parcursul existenţei sale, entitatea noastră a cunoscut o evoluţie continuă, concretizată în diversificarea ofertei educaţionale, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, creşterea numerică şi calitativă a corpului didactic și a numărului de studenţi.

Astfel, la ceas aniversar, răspunzând cerințelor unui învățământ superior modern, în instituția noastră există specializări de anvergură care se constituie într-un sistem educațional integrat (licență – masterat – doctorat), caracterizat prin flexibilitate şi profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii, acoperind domenii de studii în: Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Industrială, Ingineria Transporturilor, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Inginerie Marină și Navigație, Inginerie și Management, respectiv Ingineria Materialelor.

 

În acest context, ne exprimăm dorința și bucuria de a vă a avea alături de noi la acest jubileu!

 

 

DECAN,

Prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU