Comunicat Colegiul Carol I

În ultima perioadă, în spațiul public se manifestă un interes crescut pentru susținerea Colegiului Național ”Carol I” din Craiova în vederea urgentării lucrărilor de reabilitare și consolidare a clădirii, precum și a păstrării în condiții optime a bunurilor de patrimoniu. În acest context, comunicăm următoarele: A existat și există o preocupare permanentă a forurilor decizionale din cadrul școlii noastre în ceea ce privește bunurile de patrimoniu: biblioteca școlară, rocile, picturile, ecorșeul lui Brâncuși etc. Datorită unei bogate corespondențe cu diverse instituții (Primaria Municipiului Craiova, ADR SV Oltenia, Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Sindicatele din învățământul preuniversitar doljean, Compania Națională de Investiții, Senatul României, Camera Deputaților din România, Ministerul Educației Naționale etc.), s-a pus în discuție permanent situația clădirilor din cadrul școlii, precum și situația bunurilor de patrimoniu. Mai mult, în perioada 2017-prezent, cu sprijinul instituțiilor abilitate, al foștilor absolvenți caroliști, al personalului școlii, al unor părinți și elevi, s-au efectuat lucrări: de modificare a canalizării exterioare din aripa laterală reabilitată dinspre strada Mihai Bravu, care afecta foarte grav posibilitatea desfășurării cursurilor în laboratoarele de fizică, matematică și chimie (se produceau frecvent inundații, fiind o problemă apărută după reabilitare), de modernizare și dotare a laboratorului de matematică și a laboratoarelor de fizică, de modernizare a spațiilor sanitare, de identificare a spațiilor optime pentru depozitarea bunurilor de patrimoniu, de asigurare a acestor spații prin montarea unui sistem de siguranță de tip grilaj la ușa de acces, de montare a unui sistem de supraveghere video, de realizare a rafturilor necesare depozitării cărților aflate în cutii de carton, de mutare a ecorșeului lui Brâncuși, de tratare a colecției de fluturi, de mutare a tablourilor, de mutare a rocilor, de identificare a întregului fond de carte (bibliotecă, CDI și demisol școala centrală), de mutare a unei părți din fondul de carte al bibliotecii (procedură aflată în curs de finalizare), de identificare a întregului mobilier școlar și de propus spre demontare și conservare, de întocmire a unui proiect de modernizare a întregii săli de sport, de realizare a caietului de sarcini pentru expertizarea sălii de sport în vederea reabilitării, de dotare a sălilor de curs (15 clase) cu un nou mobilier școlar (mobilierul vechi aflându-se într-o stare deplorabilă și inutilizabilă pentru elevii noștri), de reparare și de vopsire a fațadei școlii mici, de înlocuire a învelitorii din tablă a acoperișului școlii mici, de înființare a unui nou laborator de informatică la standarde moderne, de îmbunătățire a 2 laboratoare de informatică, de finalizare a înlocuirii geamurilor de sticlă cu geam termopan în corpul 5, de realizare a unor aviziere din termopan pentru toate clădirile școlii(interior-exterior), de dotare a școlii mici cu laptopuri și videoproiectoare în toate sălile (aflate în proces de montare), de înființare a unui program de AfterSCHOOL la standarde moderne, de reabilitare a bazinului de înot C.N. ”Carol I” ( închis din anul 1996) etc. În plus, ca noutate, din 2018-2019 Colegiul Național ”Carol I” din Craiova a adăugat în colecția bunurilor de patrimoniu și o colecție numismatică (37 de monede- cea mai veche datând din a doua jumătate a secolului III î.d.Hr și 104 bancnote), găsite de către echipa managerială (în urma verificării tuturor încăperilor din școala închisă – partea centrală a clădirii principale nerenovate, pentru proiectul de reabilitare și consolidare) în seiful din vechiul birou directorial
(aflate acolo de zeci de ani). Colecția de monede și bancnote a fost identificată, determinată și evaluată cu sprijinul specialiștilor din cadrul Muzeului Olteniei. Tot în anul 2019, la inițiativa echipei manageriale și în urma adreselor înaintate către Primăria Municipiului Craiova și Senatul României, Compania Națională de Investiții a fost de acord cu extinderea lucrărilor de reabilitare și consolidare la nivelul întregii clădiri a ȘCOLII CENTRALE (inclusiv părțile care deja fuseseră reabilitate cu ani în urmă). În ceea ce privește bazinul de înot, acesta se află în administrarea Colegiului Național ”Carol I”. Actualmente, activitățile și cursurile de înot sunt gratuite pentru elevi, iar înscrierile sau făcut și se fac în continuare în baza solicitărilor scrise de la părinții/tutorii legali și elevii majori și înregistrate la secretariatul unității noastre școlare. De asemenea, părinții/tutorii legali și elevii majori vor completa o declarație-angajament (anexată Regulamentului). Toate informațiile și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul, pagina de facebook și la secretariatul școlii. Posibilitatea elevilor de a participa la aceste activități extrașcolare se va realiza în ordinea înscrierilor. Demersul a devenit posibil, la inițiativa echipei manageriale cu sprijinul administrației publice locale, al cadrelor didactice din catedra de educație fizică și sport de la Colegiul Național ”Carol I” și disponibilitatea cadrelor didactice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, cărora le mulțumim pentru oportunitatea de a le oferi în mod gratuit cursuri de înot elevilor noștri. În paralel, actul educațional și performanțele școlare primează la Colegiului Național ”Carol I”, în perioada 2017-prezent obținându-se numeroase premii la olimpiadele naționale și internaționale, ca rezultat al unei munci în echipă. De asemenea, ca recunoaștere a menținerii școlii noastre pe treptele cele mai înalte ale învățământului preuniversitar național, amintim doar câteva din titlurile obținute în perioada mai sus menționată: ”Școală-ambasador a Parlamentului European” (2019), ”Școală europeană” (2019) pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și pentru contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, Conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova Marelui Savant George (Gogu) Constantinescu (2019) cu sprijinul Domnului Alexandru Mironov, Menținerea titlului de Colegiu Național (2018-2019) pentru următorii 5 ani, ”Școală LabelFrancÉducation” (2018). Aducem pe această cale sincere mulțumiri tuturor instituțiilor colaboratoare, caroliștilor de ieri și de astăzi, mass-mediei și tuturor celor implicați în realizarea acestor demersuri