Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „ CL15 – Proiectare si executie de bransamente si racorduri In vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile Segarcea, Bailesti, Filiasi Si Poiana Mare”

                                                    Compania de Apă Oltenia SA  anunţă semnarea Contractului de Lucrări  CL15 – Proiectare si executie de bransamente si racorduri In vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile Segarcea, Bailesti, Filiasi Si Poiana Mare

 

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 – 2013”   care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 – „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apa uzata in judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Contractul de lucrări (CL15)   Proiectare si executie de bransamente si racorduri In vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile Segarcea, Bailesti, Filiasi Si Poiana Mare”, vizează lucrări de  constructie pentru proiectarea de detaliu  si executia de bransamente si racorduri in localitatile Segarcea, Bailesti, Filiasi, si Poiana Mare și a  fost semnat vineri, 14 noiembrie, la sediul Companiei de Apă Oltenia SA.

 

Contractul de lucrări a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă ofertantului S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA, lider al asocierii S.C. CONSTRUCTII ERBASU SAPOLYSTART IMPEX S.R.L. – SC GRUP PRIMACONS S.R.L. Valoarea contractului este de 32.488.835,20 lei fara TVA din care diverse si neprevazute in valoare de de 2.682.564,37 lei, fara TVA.

Durata de execuţie a Contractului este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Investiţiile incluse în cadrul CL15 sunt structurate astfel: activitati de proiectare in toate fazele (PTh, DE, proiect post-executie), inclusiv studii topografice si geotehnice, elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei, lucrari de constructie pentru bransamente de apa si racorduri de canalizare. Lucrarile presupun executia a cca. 56 km de conducte de bransament pentru apa si cca. 48 km de conducte de racord pentru canalizare, precum si executia a cca. 5620 camine de bransament, respectiv cca. 4790 camine de racord.

 

După realizarea  investiţiilor din proiect, populaţia judeţului Dolj va beneficia de servicii de calitate, la standarde europene, în domeniul furnizării de apă potabilă şi colectării de apă uzată menajeră.