Comitetul Bazinal al ABA Jiu a aprobat Planul de Management Bazinal și Planul de Management al Riscurilor la Iniundații

aba jiu 10 dec plan de risc la inundatii Comitetul Bazinal al ABA Jiu a aprobat Planul de Management Bazinal și Planul de Management al Riscurilor la Iniundații poze

Comitetul Bazinal al ABA Jiu a aprobat în ședința de astăzi convocată la sediul din Craiova al administrației Planul de Management Bazinal și Planul de Management al Riscurilor la Iniundații. 

Începând de astăzi, Bazinul hidrografic Jiu are avizate Planurile de Management şi cel al Riscului la Inundaţii. 

În cadrul ultimei şedinţe din acest an, Comitetul de Bazin Jiu-Dunăre a aprobat Planul de Management Bazinal al Bazinului Hidrografic Jiu 2016-2021 şi stadiului de fundamentare a Planului de Management al Riscului la Inundații pentru aceeași perioadă.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova  a fost astăzi gazda şedinţei Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre. La întrunire au participat reprezentanți ai Prefecturii Dolj, ai Ministerului Mediului, Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Bazinale de Apă Jiu,Consiliului Judeţean Dolj, Agenţiei Regionale Protecţia Mediului Craiova, DSP Dolj, Inspectoratului Regional Protecţia Consumatorului, Companiei de Apă Oltenia, SECOM  Dr. Tr. Severin, Primăriei Mun. Craiova și Complexului Energetic Oltenia.

 

Membrii Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre au aprobat Planurile de Management Bazinal, Planurile de Management al Riscurilor la Inundaţii, precum și rapoarele privind finalizarea celor trei lucrări efectate în acest an de către Administraţia Bazinală de Apă Jiu  pe fonduri europene:”Regularizare parau Raznic in zona localitatii Grecesti – Confluenta râu Jiu, judetul Dolj”, “Aducerea la clasa de importanță a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, județul Gorj”, “Râu Şuşiţa Pe Sectorul Pod Ursaţi Dn 67 D – Pod Dn 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Severin, Judeţul Gorj”.

 

 

 

Specialiştii A.B.A Jiu  au  explicat membrilor CB ce înseamnă concret acest Plan  de Management Bazinal al Baziunului Hidrografic Jiu prin intermediul unei ample şi minuţioase prezentări. Trebuie reţinut în primul rând că, acest Plan de Management reprezită  principalul instrument de implementare a Directivei Cadru 2000/60/EC, în special prin programul de măsuri pentru atingerea obiectivelor în vederea utilizării durabile a surselor de apă,  iar dacă ne referim la principii de dezvoltare şi implementare atunci punctăm planificarea interactivă, transparentă şi deschisă, precum şi angrenarea tuturor factorilor implicaţi în gospodărirea apelor. Documentul amintit  cuprinde o prezentare generală a Bazinului Hidrografic Jiu de unde reţinem că se întinde pe o suprafaţă de 16676 kmp, ceea ce reprezintă 6,9 % din teritoriul României, lungimea totală a celor 286 cursuri de apă cadastrate aflate în administrarea A.B.A. Jiu  fiind de 4954 km (exceptând 695 km al Fluviului Dunărea). De asemenea, o altă temă important ca interes public din document o reprezintă caracterizarea apelor de suprafaţă unde avem două categorii: 286 râuri (cu o lungime de4954 km din care permanente 3938 km (79,5 %) şi nepermanente 1016 km (20,5 %)) şi  9 acumulări (cu suprafaţă mai mare de 0,5 km2 ).  În  PMB  sunt caracterizate şi  categoriile de apă de suprafaţă: 144 corpuri de apă naturale – râuri,  14 corpuri de apă  naturale – lacuri,  13 corpuri de apă modificate (4 râuri, 9 lacuri de acumulare), 1 corp de apă artificial.  Corpurile de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural au fost declarate corpuri de apă puternic modificate. Astfel,  dintr-un total de 172 corpuri de apă identificate, 158  sunt corpuri de apă naturale (91,8 %), 13 corpuri de apă puternic modificate (7,7 %), 1 corp de apă artificială (0,5%).

În ceea ce priveşte sursele de poluare semnificative avem identificate trei categorii: aglomerări umane, industrie şi agricultură. La nivelul b.h. Jiu regăsim 195 utilizatori de apă industriali şi agricoli ce  folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate.

În b.h. Jiu dintr-un total de 169 corpuri de apă, au fost identificate ca fiind la risc în anul 2015 un număr total de 17 corpuri de apă, iar în anul 2021 riscul se va menține pentru un număr de 8 corpuri de apă.

Planul de Management Bazinal are specificate si proiecte viitoare de infrastructură aflate în diferite stadii de planificare şi implementare care pot contribui la alterarea fizică  a corpurilor de apă. Acestea au ca principale scopuri:  amenajarea cursurilor de apă pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor,  regularizarea şi apărarea malurilor, amenajarea şi menţinerea stabilităţii şi capacităţii de transport a albiilor, lucrări de stingere a torenţilor, de creare a zonelor cu perdele forestiere, de împădurire a anumitor zone care să conducă la    stabilizarea versanţilor, în scopul împiedicării producerii de viituri, reconstrucţia ecologică a râurilor şi protecţia lacurilor, realizarea zonelor umede pentru atenuarea undelor de viitură, înlăturarea urmărilor produse de calamităţile naturale (secete, inundaţii, alunecări de teren, etc).

Au fost detaliate programele de măsuri stât pentru PM Jiu 2009-20015 cât şi penru PM Jiu 2016-2021 pe toate presiunle exercitate asupra corpurilor de apă: aglomerări umane, industrie, agricultură şi  alterări hidromorfologice. De asemenea a fost prezentată reţeaua de monitoring pentru apele de suprafaţă şi subterane redimensionată conform Directivei cadru Apă 2000/60/EC.