Statistica: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-28.02.2013

 

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 3,1% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-28.02.2013 de 233445 mii euro, cu 486,9% mai mari (+193672 mii euro) faţă de perioada 01.01.-29.02.2012.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 10-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 99,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 0,2%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,9% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 65,1% înregistrând o creştere de 15230,2% faţă de perioada 01.01.-29.02.2012.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,3% din total exporturi, fiind mai mari cu 44517 mii euro (+367,7%) decât în perioada 01.01.-29.02.2012.
Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,4% din total exporturi şi au scăzut cu 998 mii euro faţă de perioada 01.01.-29.02.2012.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,1% şi „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu 1,0%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (29,2%), Marea Britanie (22,0%), Italia (13,7%), Franţa (13,6%), Olanda (4,7%) şi Belgia (3,2%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 47,2%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-28.02.2013 au fost de 175822 mii euro, cu 100649 mii euro (+133,9%) mai mult decât în perioada 01.01.-29.02.2012.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea, deţinând 2,2% din valoarea importurilor României.
Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,3% din totalul importurilor.
În perioada 01.01.-28.02.2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 42,1%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 44447 mii euro (+149,9%) comparativ cu perioada 01.01.-29.02.2012.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 36897 mii euro (+246,4%) faţă de perioada 01.01.-29.02.2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 29,2% din total importuri (19,1% în perioada 01.01.-29.02.2012).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,5%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 8034 mii euro (+157,1%) faţă de perioada 01.01.-29.02.2012.
Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,4%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,1% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (28,1%), Italia (10,8%), Marea Britanie (8,9%), Franţa (7,0%), Turcia (6,4%) şi Polonia (6,2%).
Balanţa comercială în perioada 01.01.-28.02.2013 prezintă un excedent de 71158 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 29585 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-28.02.2013 a fost de 143,8% faţă de 42,9% în perioada 01.01.-29.02.2012.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase