Consultare publică privind Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005

Primăria Municipiului Craiova anunţă publicul interesat asupra iniţierii procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  privind Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005.

Etapa consultării publice are loc în perioada 05.04.2019-22.05.2019.

Persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații sau fundații pot transmite propunerile, observațiile sau punctele de vedere la adresa de e-mail: imaginecv@primariacraiova.ro sau la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 7până la data de 22.04.2019.

Regulamentul și anexele pot fi consultate accesând link-ul de mai jos:

https://primariacraiova.ro/ro/2019-3/aprilie-2019-regulamentul-pentru-elaborarea-si-prezentarea-propunerilor-de-proiecte-privind-acordarea-de-finantari-nerambursabile-din-fondurile-bugetului-municipiului-craiova-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-local-conform-legii-nr-350-2005.html

 

 

SERVICIUL IMAGINE

          PRIMĂRIA CRAIOVA