CJSU Dolj: HOTĂRÂRE privind constatarea unei stări de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor pe teritoriul judeţului Dolj

IMG 4736 CJSU Dolj: HOTĂRÂRE privind constatarea unei stări de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor pe teritoriul judeţului Dolj poze

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA AL JUDEŢULUI DOLJ

HOTĂRÂRE privind constatarea unei stări de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor pe teritoriul judeţului Dolj

Având în vedere:

– prevederile art.2, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005;

– adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară  de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 1233/10.12.2018, nr.1288/13.12.2018 şi nr.50/21.01.2019;

–  adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dolj nr.12506/17.12.2018;

– adresa Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj nr.10715/17.12.2018;

–  adresa Administraţiei  Bazinale de Apă Jiu nr.21904/14.12.2018;

–  adresele primăriilor: Bistreţ, Mîrşani, Dăbuleni, Daneţi, Cârna, Apele Vii, Bîrca,

Dobreşti, Rojişte, Coşoveni, Gângiova, Bulzeşti, Sadova, Călăraşi, Giurgiţa, Goicea, Negoi, Afumaţi, Mischii, Ostroveni, Goieşti, Murgaşi, Teasc,  Pieleşti;

– adresa SC Profi Rom Food SRL.

În temeiul prevederilor art.22 din O.U.G. Nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.10 din H.G. nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

       Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj constată existenţa unei  situaţii de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor pe teritoriul judeţului Dolj cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a poluării mediului înconjurător.

Art.2. Consiliul Judeţean Dolj în calitate de beneficiar al proiectului  ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj – Depozit Ecologic Mofleni, Craiova” şi  Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară  de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ   în calitate de mandatar în numele şi pe seama tuturor localităţilor din judeţul Dolj  vor lua act de situaţia constatată şi vor dispune măsurile legale ce se impun pentru remedierea în cel mai scurt timp a situaţiei create.

Art.3. Consiliul Judeţean Dolj în calitate de beneficiar al proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj – Depozit Ecologic Mofleni, Craiova” şi  Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară  de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ în calitate de mandatar în numele şi pe seama tuturor localităţilor din judeţul Dolj vor informa zilnic prefectul judeţului Dolj, în calitate de Preşedinte al  Comitetului  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj despre stadiul măsurilor aplicate până la încetarea situaţiei de urgenţă constatate.

         Art.4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Comisariatul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj,  Direcţia de Sănătate Publică Dolj,  Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj şi Administraţia Bazinală de Apă Jiu  vor monitoriza permanent şi vor informa prefectul judeţului Dolj, în calitate de Preşedinte al  Comitetului  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj despre situaţia generată la nivelul judeţului Dolj.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, iar Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii

de Urgenţă al judeţului Dolj,

 

Prefectul judeţului Dolj

 

Dan Narcis PURCĂRESCU

 

 

 

 

 

Craiova,

Nr.1/2019