CJ Dolj: Întâlnire Ion Prioteasa – GAL “Colinele Olteniei”

primari cj dolj CJ Dolj: Întâlnire Ion Prioteasa   GAL Colinele Olteniei poze

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâlnit, marţi dimineaţă, cu un număr de 14 primari, care fac parte din Grupul de Acţiune Locală – „Colinele Olteniei”, o iniţiativă într-un parteneriat public-privat, veche de un an de zile, pentru o întâlnire informală cu privire la planul de dezvoltare local al comunelor din nordul judeţului Dolj.
„Întâlnirea de azi ne-a dat posibilitatea să trecem din nou în revistă proiectele pe care 13 comunităţi locale din judeţul Dolj, la care se adaugă o comună din judeţul Mehedinţi le au şi sunt pregătite pentru a fi depuse în cadrul Axei 4 – «Leader» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru a obţine fonduri europene. Aceste proiecte fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare a zonei geografice, delimitată de cele 14 comune, inclusiv Bîcleș, din Mehedinţi, localitate care se află la graniţă cu Greceştiul, din judeţul Dolj.
Este o viziune comună a celor 14 primari, cărora li se adaugă, aşa cum o cere Grupul de Acţiune Locală (GAL), şi organizaţii neguvernamentale, precum şi entităţi din mediul privat, pentru dezvoltarea zonei de nord a judeţului, una dintre cele mai sărace din Dolj.
Mă bucur că am reuşit să-i punem la masă în acest parteneriat pe toţi primarii, pentru că fiecare localitate are problemele ei, nevoile ei şi, în definitiv, propriile interese. Acest program îşi propune să reducă diferenţele de dezvoltare între mediul urban şi cel rural, prin identificarea nevoilor cu care se confruntă comunităţile locale, ce au acum posibilitatea unei dezvoltări dinamice”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
GAL reprezintă un parteneriat public-privat, care este constituit pentru accesarea de fonduri europene în cadrul instrumentului financiar numit „Leader”. În cadrul acestui instrument financiar al Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pot fi depuse proiecte destinate dezvoltării comunităţilor locale.
Axa LEADER constituie o noutate în România şi reprezintă o provocare pentru toţi actorii care vor fi implicaţi în implementarea acesteia, întrucât spaţiul rural românesc încă se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile existente între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură.
La întâlnirea din sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dolj a participat preşedintele Ion Prioteasa, directorul Direcţiei de Afaceri Europene din cadrul CJ, Ileana Măjină, reprezentanţii comunelor Almăj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernăteşti, Coţofenii din Dos, Gogoşu, Greceşti, Işalniţa, Predeşti, Scaeşti, Seaca de Pădure, Sopot, toate din Dolj, şi Bîcleş, din Mehedinţi, precum și cei ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mediului privat, implicaţi în GAL – „Colinele Olteniei”.