CJ Dolj: Conferinţă Internaţională la aniversarea a 90 de ani a Secţiei de Ştiinţele Naturii de la Muzeul Olteniei

 

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, salută organizarea celei de-a XX-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Muzeul şi Cercetarea Ştiinţifică”, în perioada 12-14 septembrie, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei.
Totodată, Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, apreciază că prezenţa la Craiova a unui număr însemnat de academicieni, reprezentanţi ai mediului universitar, specialişti şi cercetători din ţară şi străinătate confirmă aprecierea de care se bucură consiliul judeţean, instituţie care, în ultimii ani, prin demersurile şi investiţiile în domeniul culturii a contribuit major la păstrarea şi promovarea patrimoniului naţional.
„Această importantă manifestare, de înaltă ţinută ştiinţifică, vine ca o încununare a aproape şapte ani de eforturi financiare făcute de către Consiliul Judeţean Dolj, în perioada 2005-2012, pentru modernizarea Secţiei de Ştiinţele Naturii. Investiţia totală pentru amenajarea tuturor spaţiilor expoziţionale de la această secţie a Muzeului Olteniei s-a ridicat la suma de aproximativ 1.350.000 de euro, din care 240.000 de euro au provenit din fonduri europene, prin programul PHARE, şi 1.110.000 de euro de la bugetul Consiliului Judeţean Dolj.
Amenajarea expoziției permanente «Universul şi Sistemul Nostru Solar», care include şi un Planetarium, reprezintă o premieră naţională din punctul de vedere al tehnologiei moderne folosite.
Odată cu deschiderea Planetariumului au fost finalizate şi lucrările de modernizare la celelalte două expoziţii permanente ale acestei secţii care au fost realizate, reconfigurate şi împrospătate în decursul anilor 2011 şi 2012: Expoziţia de Paleontologie «Oltenia – Terra Fossilis» şi Expoziţia «Tipuri de Ecosisteme. Flora şi Fauna Olteniei».
Scopul acestor expoziţii îl reprezintă promovarea patrimoniului cultural național, într-un context expozițional inedit, diversificarea ofertei culturale pentru a răspunde așteptărilor tuturor categoriilor de public, precum şi transformarea Muzeului Olteniei într-un creator de servicii pe piața culturală regională.
Consiliul Judeţean Dolj, împreună cu colectivul muzeului, a gândit şi iniţiat toate proiectele care au dus la actuala înfăţişare a Muzeului Olteniei şi astfel s-a ajuns la acest moment al desăvârşirii amenajării spaţiilor expoziţionale permanente ale Secţiei de Ştiinţele Naturii”, a declarat preşedintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.
La rândul său, directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, a subliniat că „de-a lungul a două decenii, conferinţa organizată de către colectivul Secţiei de Ştiinţele Naturii a evoluat, transformându-se într-o manifestare științifică de prestigiu, emblematică pentru întregul muzeu.
Dacă la început participanții erau mai ales profesori de la liceele craiovene, cărora li se alăturau câțiva colegi muzeografi din țară, la ultimele ediții, majoritatea participanților a fost constituită din academicieni, universitari și cercetători din România și din străinătate.
Numărul participanților a crescut an de an, în prezent apropiindu-se de 100. Printre participanții de anul acesta se numără domnii academicieni Dan Munteanu și Dumitru Murariu, domnii prof. univ. Ivan Iliev, de la Universitatea din Sofia, Mehmet Zeki Ildirim de la Universitatea din Burdur (Turcia), Irakli Prifti, de la Universitatea din Tirana, Mircea Varvara de la Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Vlad Codrea, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Gabriel Corneanu, de la Universitatea din Craiova.
Cercetătorii din institute sunt prezenți în număr mare pe lista participanților, printre ei numărându-se d-na Laurenția Ungureanu, de la Institutul de Zoologie din Chișinău, d-na Doina Codreanu-Bălcescu, de la Institutul de Biologie din București, d-na Alena Brechka de la Institutul pentru Protecția Plantelor din Minsk, d-nii Masahiro Kamekura de la Halophiles Research Institute din Shimizu (Japonia), Zbișek Șuștek de la Institutul de Zoologie din Bratislava, Stănilă Iamandei, de la Institutul de Geologie din București, Mădălin Enache și Gheorghe Brezeanu, de la Institutul de Biologie din București și mulți alții”.
Lucrările științifice prezentate în cadrul acestei conferinţe se regăsesc tipărite în anuarul „Oltenia. Studii și Comunicări. Științele Naturii”, ajuns la cel de-al 29-lea număr, revistă cotată la categoria „B+” și aflată în baza de date Thomson-Reuters.
Odată cu numărul participanților a crescut și numărul, dar mai ales valoarea lucrărilor publicate în anuar, multe articole fiind citate în reviste foarte bine cotate pe plan internațional. Numărul lucrărilor care vor fi publicate în ediția de anul acesta a anuarului se apropie de 100, iar al autorilor este de 170.
Lucrările acestei ediții a conferinței stau sub semnul aniversării a 90 de ani de la înființarea Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei. Cu această ocazie, la festivitatea de deschidere, care se va desfășura joi, 12 septembrie, ora 10, în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului județului Dolj, în prezența oficialităţilor, vor fi înmânate plachete, medalii și diplome unor personalități care și-au adus contribuția la dezvoltarea activității științifice a muzeului.
După prezentarea lucrărilor în plen, care vor fi susținute în continuarea deschiderii, va urma prezentarea lucrărilor pe secțiuni, Mineralogie-Paleontologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate și Ecologie, la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei. Ziua a doua este rezervată unei vizite documentar-științifice în Parcul Natural „Porțile de Fier”. Conferința se va încheia cu o masă rotundă în cadrul căreia vor fi prezentate concluziile.

BIROUL DE PRESĂ