Cine este noul prefect de Dolj. Sorin Răducan – CURRICULUM VITAE

 

raducan prefect 2 Copy Cine este noul prefect de Dolj. Sorin Răducan   CURRICULUM VITAE poze
Cine este noul prefect de Dolj. Sorin Răducan – CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII  PERSONALE          

Nume / Prenume                                RĂDUCAN NICOLAE SORIN

 

 

Cetăţenia                                            Română

Data naşterii                                     22.02.1965

raducan prefect 1 Copy Cine este noul prefect de Dolj. Sorin Răducan   CURRICULUM VITAE poze

 

 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 
   

 

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2013-2014

Director executiv

Coordonarea activităţii curente a Centrului Judeţean A.P.I.A. Dolj

Realizarea strategiei APIA în teritoriu , asigurarea aplicării pârghiilor şi mecanismelor specifice plăţilor în concordanţă cu cerinţele legale în vigoare

Asigurarea planificării, organizării, coordonării şi controlului asupra activităţii Centrelor Locale arondate Centrului Judeţean Dolj

 

CJ APIA DOLJ

  Derulare subvenţii în sectorul agricol

 PerioadaFuncţia sau postul ocupat 2009-2010Membru CA
Numele şi adresa angajatorului    SC RomPlumb SA Baia Mare
 
Perioada    2003-2006
Funcţia sau postul ocupat      Cenzor
Numele şi adresa angajatorului      SC CF Craiova SA
 

Perioada                                                    2003-2005

Funcţia sau postul ocupat       Membru C.A.
Numele şi adresa angajatorului       Casa de Asigurări de Sănătate Dolj
 
Perioada        2003-2005
Funcţia sau postul ocupat        Membru C.A.
Numele şi adresa angajatorului        SC Electroputere Craiova
 

Perioada                                                    2003-2006

Funcţia sau postul ocupat       Cenzor
Numele şi adresa angajatorului       SC Parc Turism SA Craiova
 
Perioada       2001-2003
Funcţia sau postul ocupat       Cenzor
Numele şi adresa angajatorului       SC Sico SA Craiova
 
Perioada       2001-2003
Funcţia sau postul ocupat       Cenzor
Numele şi adresa angajatorului       SC IUG SA Craiova
 
Perioada      2006-2013
Funcţia sau postul ocupat      Consilier parlamentar
Numele şi adresa angajatorului      SENATUL ROMÂNIEI
 
Perioada     2005-2006
Funcţia sau postul ocupat     Şef  Birou Senatorial
Numele şi adresa angajatorului     SENATUL ROMÂNIEI
 
Perioada     2001-2005
Funcţia sau postul ocupat     Secretar executiv
Numele şi adresa angajatorului     Consiliul Judeţean PSD Dolj

 

Perioada     1996-2000
Funcţia sau postul ocupat     Expert parlamentar (colaborare)
Numele şi adresa angajatorului     Camera Deputaţilor
 
Perioada     1991-2001
Funcţia sau postul ocupat     Economist
Numele şi adresa angajatorului     SCT SA Bucureşti, Sucursala Drumuri – Poduri Craiova

 

 

EDUCAŢIE

 

Perioada 2013 – prezent

Domenii principale studiate competenţe dobândite

Comunicare, Paradigme ale comunicării organizaţionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere
Nivelul de clasificare a formei de    învăţământ / formare    Studii masterale

 

 

Perioada  1986-1991
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă licenţă

Domenii principale studiate competenţe dobândite

 Finanţe – Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de    învăţământ / formare

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe EconomiceStudii universitare

 

 

Perioada   1979-1983
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat

Domenii principale studiate competenţe dobândite

  Matematică-Fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de    învăţământ / formare

  Liceul de Matematică Fizică ,,Nicolae Bălcescu” CraiovaStudii liceale

 

FORMARE

 

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate competenţe dobândite

Nivelul de clasificare a formei de    învăţământ / formare

2013

Certificat

Aspecte privind abilităţi de comunicare, tehnici de prezentare şi tehnici     de negociere

Perfecţionare

 

 

 

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate competenţe dobândite

Nivelul de clasificare a formei de                  învăţământ / formare

  2007

  Certificat

Cenzor autorizat

  

Perfecţionare

Competente şi abilităţi sociale 

 

 

Competente şi abilităţi organizatorice

 

 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

 

Spirit de echipăFire comunicativă

Adaptare rapidă la orice mediu / situaţie

Aptitudini de coordonare şi gestionare a oricăror situaţii

Capacitate de sinteză

Respectarea termenelor limită

Capacitate de planificare

Cunoştinţe operare calculator ( Word, Excel, Power Point, Acces)

 

 

 

Limbi străine                                              Franceza –  bine