Cine este noul prefect de Dolj, Dan Narcis Purcărescu – Curriculum Vitae

purcarescu alde prefect dolj itm 2 Cine este noul prefect de Dolj, Dan Narcis Purcărescu   Curriculum Vitae poze

Cine este noul prefect de Dolj, Dan Narcis Purcărescu – Curriculum Vitae.

 

INFORMAŢII PERSONALE Dan Narcis Purcărescu
Sexul masculin | Data naşterii 01/07/1962| Naţionalitatea română

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

2000 – prezent Inspector de muncă
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, Craiova, str. N. Bălcescu, nr. 51, tel.0251406710
▪  Inspecție și control
Tipul sau sectorul de activitate Securitate și sănătate în muncă

 

1993 – 2000 Inspector de specialitate
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protecția Muncii Dolj,

Craiova, str. Frații Buzești, nr. 39,

▪  Inspecție și control
Tipul sau sectorul de activitate Protecția Muncii

 

1991 – 1993 Inginer
S.C.E.L.I.F. S.A. Dolj
▪  Adjunct șef sistem irigații
Tipul sau sectorul de activitate îmbunătțiri funciare

 

1990 – 1991 Șef coloană auto
I.E.E.L.I.F. S.A. Dolj
Tipul sau sectorul de activitate transporturi auto

 

1987 – 1990 Inginer stagiar
I.P.T.E. Alexandria
Tipul sau sectorul de activitate industria electrotehnică

 

 

EDUCAŢIE

 

2016- prezent Masterat – Ingineria autovehiculelor – concepția și proiectarea autovehiculelor moderne

 

Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova
1982- 1987

 

 

Inginer – specializare Mașini-unelte

 

Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova
FORMARE PROFESIONALĂ
Octombrie 2001- martie 2002 Formator de formatori în domeniul securității și sănătății în muncă
Autoritatea Mediului de Muncă Suedia

 

Octombrie 1998 Formator membri C.S.S.M
Inspecția Muncii

 

Mai 1998 Curs perfecționare în domeniul “Securitatea muncii”

 

Institutul de Cercetări Ștințifice pentru Protecția Muncii București

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba maternă română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză A2 A2 A2 A1 A1

 

Alte competențe – Asumarea responsabilităţii;

– Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;

– Capacitatea de a comunica;

– Capacitatea de a lucra independent şi în echipă;

– Capacitate de a lucra în condiţii de stres;

– Abilităţi în domeniul instruirii;

 

 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
utilizator independent utilizator independent utilizator independent utilizator independent utilizator independent
▪  o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)​

 

Permis de conducere categ. B