Cercul metodic al profesorilor de religie, ciclul liceal

poza cercul metodic Cercul metodic al profesorilor de religie, ciclul liceal poze

Sâmbătă,14 noiembrie, a avut loc Cercul metodic al profesorilor de Religie din județul Dolj, pentru nivelul liceal. Întâlnirea s-a desfășurat online, utilizându-se platforma Google Meet, şi a fost moderată de prof. metodist Carmen Oprea. Instituția organizatoare a fost Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, iar profesorii de Religie implicați în activitățile cercului au fost prof. Aurora-Elena Turcu, prof. Claudia Ivașcu și prof. Răzvan Munteanu. Tema cercului metodic s-a intitulat: Strategii diferențiate de predare a disciplinei Religie în context online.

În cadrul evenimentului, pr.consilier Gabriel Sorescu a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu şi a felicitat cadrele didactice pentru implicarea de care au dat dovadă în această perioadă în contextul predării online.

În continuare, un cuvânt de deschidere din partea Liceului „Henri Coandă”, Craiova, a fost transmis de către prof. Mihaela Brumar, director al unităţii de învăţământ liceal, care a ținut să felicite profesorii de religie ai liceului atât pentru organizarea acestui cerc metodic, dar și pentru activitatea deosebită desfășurată cu elevii.

În calitate de coordonator al cercului, dar și în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar General Dolj, prof. dr. Iuliana Gheorghe a vorbit despre importanța pregătirii cu seriozitate și profesionalism a orelor predate prin intermediul mijloacelor online.

Activitățile centrale ale cercului metodic au avut în vedere următoarele prezentări Power Point:

  • „Strategii diferențiate de predare a Religiei în context online”, prezentare susținută de prof. Aurora-Elena Turcu. Principalele idei s-au referit la principiile care fundamentează proiectarea educației diferențiate, algoritmul de proiectare a instruirii diferențiate, modalitățile de diferențiere a procesului instructiv-educativ, precum și principiile generale ale diferențierii învățării.
  • „Portofoliul online al profesorului și al elevului”, temă realizată de prof. Claudia Ivașcu și prof. Răzvan Munteanu. În cadrul prezentării, prof. Ivașcu a vorbit despre istoricul portofoliului, a precizat câteva sugestii cu privire la conținutul portofoliului elevului, precum și criteriile de evaluare al acestuia, și a detaliat variantele online ale portofoliului, indicând câteva link-uri utile pentru realizarea acestuia.
  • Activitatea metodică interactivă „Școala online cu LearningApps și Google Forms” a fost ținută de către prof. metodist Carmen Oprea, care a prezentat totodată stadiul actual al platformei profesorilor de religie, accesibilă la adresa web: e-religie.ro.