Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale – Proiectul “Administraţia Publică şi Protecţia Drepturilor Cetăţeneşti”. Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dolj

universitate craiova Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale   Proiectul Administraţia Publică şi Protecţia Drepturilor Cetăţeneşti. Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dolj poze

În data de 25.10.2012 a fost încheiat Contractul nr. 13881/25.10.2012, contract de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2012, între Consiliul Judeţean Dolj şi Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale. Contractul are ca obiect finanţarea de către Consiliul Judeţean Dolj, a activităţilor pe care Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, în calitate de beneficiar, le va desfăşura în cadrul Proiectului „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”.
Obiectivul general al proiectului se constituie în promovarea educaţiei civice şi a cunoştinţelor despre administraţia publică locală în vederea dezvoltării capacităţii de interacţiune cetăţean-administraţie.
Prin activităţile propuse proiectul nostru vizează dezvoltarea directă a capacităţii membrilor grupului ţintă de a cunoaşte stadiul actual de evoluţie a mijloacelor juridice de protecţie, astfel cum rezultă din legislaţia actuală, precum şi tendinţele viitoare ale legislaţiei şi practicii administrative (naţionale şi internaţionale), în vederea construirii unei imagini complete şi complexe a modalităţilor prin care administraţia publică protejează drepturile cetăţeneşti şi a unei mai bune interacţiuni dintre cetăţeni şi instituţiile statului, a unei informări corecte şi suficiente în vederea creşterii gradului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Proiectul îşi propune ca prim obiectiv specific sprijinirea cercetării multidisciplinare, a iniţiativelor educaţionale inovatoare şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea şi realizarea de către membrii echipei de implementare a unor acţiuni de cercetare ştiinţifică fundamentate pe cele mai importante lucrări din domeniu din care să rezulte o lucrare de cercetare cu privire la incidenţa administraţiei publice în protecţia drepturilor cetăţeneşti (sprijinirea cercetării multidisciplinare). Ca obiectiv specific secund, proiectul îşi propune facilitarea dezvoltării personale prin dobândirea unor noi cunoştinţe şi abilităţi, creşterea posibilităţilor de exprimare a propriei personalităţi şi de adaptare la condiţiile mediului în continuă schimbare. Proiectul îşi propune un al treilea obiectiv specific ce constă în dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi comportamentale pentru o mai bună relaţionare a tinerilor în cadrul unităţilor de învăţământ.
Data,
09.11.2012

Manager de proiect,
Conf. univ. dr. George Gîrleşteanu