CE pregateste simplificarea accesului la fonduri europene pentru perioada 2014-2020

m marijean oirposdru1 CE pregateste simplificarea accesului la fonduri europene pentru perioada 2014 2020 poze

Pe 8 februarie 2012, CE va lansa o comunicare cu privire la simplificarea accesului la fondurile europene pentru perioada financiara 2014-2020. Prin aceasta comunicare, Comisia demonstreaza ca obiectivul simplificarii trebuie sa ramana un principiu de baza al urmatorului Cadru Financiar Multianual.

Comunicarea vine ca urmare a prezentarii pe parcursul anului 2011 a mai multor propuneri privind noul cadru financiar 2014-2020. Simplificarea vizeaza stabilirea unor reguli comune pentru toate categoriile de fonduri,armonizarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor, dar si reducerea complexitatii regulilor si procedurilor pentru programele de cooperare transfrontaliera.

In prezent, reglementarile cu privire la accesarea fondurilor europene sunt fragmentate si complexe, ducand adeseori la erori in aplicarea politicilor UE.

Simplificarea accesului la finantare va contribui la o mai buna absorbtie a fondurilor, atat in randul autoritatilor locale si regionale, cat mai ales in randul micilor beneficiari, cum sunt IMM-urile sau ONG-urile. In acest sens, Comisia a propus alocarea a 50% din FSE pentru proiecte cu o valoare maxima de 50 000 de euro, precum si acordarea de prefinantari pentru atingerea unor rezultate stabilite in prealabil.

Aceste masuri vor permite bugetului UE sa contribuie intr-un mod mai eficace la cresterea economica a statelor membre, in conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020.

Sursa: Comisia Europeana