CCTD: Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XII-a

comunicatus CCTD: Săptămâna Educaţiei Permanente   Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XII a poze

Anul acesta se va desfăşura în perioada 07 – 12 noiembrie Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XII-a, care va promova timp de o săptămână educaţia adulţilor prin conferinţe , mese rotunde, seminarii referitoare la ofertele educaţionale, legislaţia României şi cea a Uniunii Europene, aspecte privind sursele de finanţare europene, spectacole de teatru, dans, muzică, expoziţii de pictură, fotografie, sculptură, work-shopuri etc. care pot fi organizate în spaţii închise sau neconvenţionale (pieţe publice, terenuri de sport, mijloace de transport în comun,  parcuri, centre comerciale, ş.a.)
Evenimentul este brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr. 1045939/19/09/2007.
Scopul Festivalului este acela de a promova şi implementa conceptul oficial de “învăţare pe tot parcursul vieţii”. Acest Festival are ca obiectiv principal promovarea programelor de educaţie destinate adulţilor, venind în întâmpinarea nevoilor de pregătire profesională şi personală a fiecărui individ.
Evenimentul îşi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de diverse servicii educaţionale din aria guvernamentală şi nonguvernamentală.
La nivel local, promotorii oficiali ai acestui Festival sunt aşezăminte de cultură (case de cultură, universităţi populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie non-formală cu activităţi în domeniul educaţiei adulţilor. În Craiova şi judeţul Dolj, organizatorii şi promotorii oficiali ai Festivalului sunt  Casa de Cultură “Traian Demetrescu”, instituţie de cultură subordonată Consiliul Local şi Primăriei Municipiului Craiova şi Centrul Zonal de Educaţia Adulţilor Craiova,  care vor iniţia şi dezvolta parteneriate cu instituţii din sfera guvernamentală, privată, cea a societăţii civile şi a autorităţilor locale.
În această săptămână pot avea loc târguri ale ofertei de educaţie şi a locurilor de muncă, zilele porţilor deschise, conferinţe şi simpozioane, seminarii, ateliere de lucru, cursuri experimentale, birouri de ghidare şi consiliere, concerte, spectacole, expoziţii, concursuri etc., ca beneficiari regăsindu-se publicul de toate vârstele, minorităţile etnice, studenţii, elevii, absolvenţii, grupurile dezavantajate, specialişti în domeniu educaţiei (formale, non-formale)