Casa de Cultură „Traian Demetrescu”: Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XVI-a

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova şi sub egida Asociaţiei „Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021” organizează, în perioada 9-15 noiembrie 2015,  Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XVI-a, care va promova, timp de o săptămână, educaţia formală şi non-formală, prin conferinţe, mese rotunde, târguri ale ofertei educaţionale  şi locurilor de muncă, cursuri experimentale, birouri de ghidare şi consiliere, concerte, spectacole, expoziţii, concursuri, seminarii referitoare la ofertele educaţionale, legislaţia României şi cea a Uniunii Europene, aspecte privind sursele de finanţare europene, spectacole de teatru, dans, muzică, expoziţii de pictură, fotografie, sculptură, workshopuri etc., care pot fi organizate în spaţii convenţionale sau neconvenţionale.

Evenimentul este brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr. 1045939/19/09/2007, iar promotor la nivel naţional este Asociaţia „Euroed”.

Sloganul Festivalului din acest an este Bucuria învăţării.

Scopul Festivalului este acela de a promova şi implementa conceptul oficial de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Evenimentul îşi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de diverse servicii educaţionale din aria guvernamentală şi nonguvernamentală.

Cei care doresc să participe la acest Festival sunt rugaţi să ia legătura cu reprezentanţii Casei de Cultură „Traian Demertescu”, până la data de 30 octombrie 2015, la numărul de telefon 0351/ 413 369 sau pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro.