Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează, înperioada 22-26 noiembrie 2021,Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale

FST 2021 afis A3 Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează, înperioada 22 26 noiembrie 2021,Săptămâna Educaţiei Permanente   Festivalul Şanselor Tale poze

Sub egida Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local Municipal, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează, înperioada 22-26 noiembrie 2021,Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, ediţia a XXII-a, care va promova educaţia formală şi non-formală, prin conferinţe,cursuriexperimentale, birouri de ghidareşiconsiliere,expoziţii, concursuri, muzică, expoziţii de pictură, fotografie etc., care pot fi organizate atât online dar șiîn spaţii convenţionale sau neconvenţionale, respectând măsurile  sanitare impuse de răspândirea virusului SARS COV2.

Înperioada 25octombrie – 15 noiembrieva fi lansat un  call de propuneri/proiecte de educațieundeinstituțiile de educațieformalăși nonformală, vorputeatrimiteactivitățilepe care doresc a le organizasingurisauîncolaborare.

Proiectelevortrebuisăaibăînvederetematicapropusăpentruacest anșivorvizadiferitecategorii de vârstă, susținândșiîncurajândastfelconceptulînvățăriipermanente.

Evenimentul este brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr. 1045939/19/09/2007, iar promotor la nivel naţional este Asociaţia „Euro Adult Education”.

Tematica Festivalului din acest an este „Educația pentru dezvoltare durabilă

Scopul Festivalului este acela de a promova şi implementa conceptul oficial de “învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Evenimentul îşi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de diverse servicii educaţionale din aria guvernamentală şi nonguvernamentală.