Casa Corpului Didactic Dolj: “Să eliminăm violenţa psihologică din societate”

Marţi, 28 octombrie 2014, ora 9,30, Casa Corpului Didactic Dolj alături de partenerii
săi: Şcoala Gimnazială „Gh. Ţiţeica” Craiova, Asociaţia de Studii Socio-Economice, Şcoala
Gimnazială „N. B. Locusteanu” Leu şi Universitatea din Craiova va organiza la Colegiul
Naţional “Elena Cuza” Craiova, seminarul “Spune NU violenţei psihologice” .
Seminarul este organizat în cadrul proiectului “ Let’s remove the most devastating
threat, psychological violence, out of our society!”-Nr. ref. 13-PR-31-DJ-RO-TR, proiect
cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii,
Programul Sectorial Comenius – Parteneriate Comenius Regio în care Casa Corpului Didactic
Dolj este coordonator local.
La seminar vor participa: o echipă de profesori din cadrul Inspectoratului Şcolar din
Regiunea Malatya – Turcia – parteneri în cadrul proiectului, elevi din liceele doljene, studenţi
ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale de la Universitatea din Craiova, reprezentanţi ai
instituţiilor publice locale şi ai organizaţiilor şi asociaţiilor de profil din regiune care vor
dezvolta idei pentru a lupta cu succes împotriva agresiunii psihice în orice tip de şcoală și în
societate.