Caravana Învăţământului Oltean – 2013

universitate craiova Caravana Învăţământului Oltean – 2013 poze

Caravana Învăţământului Oltean 2013, ediţia a VII-a, proiect realizat de Universitatea din Craiova prin Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, a demarat luni, în judeţul Olt, unde a fost prezentată oferta educaţională, precum şi condiţiile de masă şi cazare puse la dispoziţia studenţilor. În judeţul Oltau fost vizitate 16 licee, respectiv 92 de clase, la prezentare participând aproximativ 2000 de elevi din Slatina, Balş, Calacal şi Corabia. Tot în această săptămână, a fost prezentată oferta educaţională în locaţiile Bechet, Dăbuleni, Poiana Mare, Calafat şi Băileşti, unde au fost vizitate, 8 licee, respectiv 40 de clase, la prezentare participând aproximativ 800 de elevi. Adolescenţilor li s-a comunicat oferta educaţională de către membrii centrului de consiliere şi studenţii voluntari implicaţi în proiect, aceştia primind de asemenea şi broşura Ghidul Candidatului 2013.

În perioada 18 februarie – 15 martie 2013, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, prin Centrul de  Consiliere şi Orientare Profesională, organizează a VII- aediţie aproiectului Caravana Învăţământului Oltean, având ca scopprezentarea ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova. Proiectul se desfăşoară în cele cinci judeţe ale Olteniei, fiind vizitate peste 120 de licee din aproximativ 27 de localităţi. Strategia de promovare vizează mai multe etape şi anume: sensibilizarea mediului preuniversitar (elevi şi corp profesoral) asupra necesităţii de orientare şcolară a elevilor din anii terminali şi preterminali, prin distribuirea de materiale promoţionale şi stabilirea calendarului de activităţi promoţionale la sediile liceelor;vizitarea fiecărui liceu şi prezentarea ofertei educaţionale direct şi nemijlocit beneficiarilor, adică fiecărei clase de elevi, asociate fiind discuţii şi explicaţii pe marginea posibilităţilor de orientare şcolară şi a exigenţelor impuse de tematica admiterii, în funcţie de specializările la care s-ar preta profilul respectivei clase de elevi.

Acest proiect va continua cu evenimentul Zilele Porţilor Deschise, unde va fi prezentată oferta educaţională actualizată (cifra de şcolarizare pentru admiterea 2013-2014), eveniment în cadrul căruia vor avea loc şi simulările Student pentru o zi!