Caravană împotriva abandonului şcolar

m copii scoala Caravană împotriva abandonului şcolar poze

Campanie de conştientizare, burse şi cursuri gratuite  – oferta de adus copiii înapoi la şcoală a Asociaţiei Gedeon. Caravana va poposi în DOlj pe 17 şi 18 februarie, cu oprire la Craiova şi Calafat.

“Asociaţia Gedeon, beneficiară a proiectului „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun!”, ID 62220, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, organizează în zilele de 17 şi 18 februarie 2011, la Craiova şi Calafat, jud. Dolj, campania de conştientizare “Importanţa educaţiei în perspectiva unei dezvoltări regionale şi locale durabile”.

Acţiunea se se desfăşoară în cadrul activităţii A 2.3 „Organizarea a 8 evenimente de conştientizare, regionale de tip caravană (2 în fiecare regiune de implementare)” şi îşi doreşte să contribuie la sensibilizarea cadrelor didactice şi a instituţiilor de profil, precum şi la creşterea gradului de implicare şi responsabilizare al părinţilor/reprezentanţilor legali şi al societăţii civile faţă de problema acută pe care o reprezintă abandonul şcolar, în rândul grupurilor defavorizate.

Campania iniţiată de Asociaţia Gedeon se derulează pe parcursul a 7 luni, în regiunile Sud-Est, Sud-Vest, Sud şi Bucureşti-Ilfov ale ţării şi constă în informarea, conştientizarea şi responsabilizarea a 1100 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 120 de persoane care deja au părăsit băncile şcolii, 25 de cadre didactice care vor fi implicate în activităţile de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, precum şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu risc de părăsire a şcolii. Această activitate va fi urmată de identificarea şi selectarea grupului ţintă, astfel: cei 1100 de elevi vor fi incluşi în programul remedial „Şcoală după şcoală”, iar cele 120 de persoane vor urma cursurile programului „A doua şansă”.
Timp de 4 semestre, elevilor selectaţi li se vor acorda burse şcolare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai necesare unei educaţii incluzive, nediscriminatorii. Totodată, cele 25 de cadre didactice implicate în acţiunile proiectului vor beneficia de 90 de ore de instruire şi vor fi remunerate, iar părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor aflaţi în pericol de părăsire a şcolii vor beneficia de consiliere şcolară.
Prin stategia şi măsurile adoptate, proiectul va genera un efect pe termen lung asupra grupului ţintă, prin reducerea pericolului de excluziune socială, creşterea şanselor de integrare în societate şi pe piaţa muncii, având o contribuţie importantă la dezvoltarea economică şi socială”, precizează un comunicat al Asociaţiei Gedeon.