CAO: S-a semnat contractul de credit cu BERD

În data de 10.09.2013 a fost semnat Contractul de credit între B.E.R.D. și Compania de Apă Oltenia SA, pentru suma de 57.000.000 lei, destinată asigurării disponibilităților financiare pentru partea de cofinanțare de 9,05%, din cadrul Contractului de finanțare nr. 122523/ 2010, în vederea implementării proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”.
Ca parte a contractului de credit încheiat cu B.E.R.D a fost semnat de asemenea, Contractul de asistență pentru proiect între Municipiul Craiova, Județul Dolj, Compania de Apă Oltenia și B.E.R.D. aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 484/ 2013 și de către Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. 216/ 2013.
Valoarea totală a proiectului pentru care a fost contractat acest credit cu B.E.R.D., conform contractului de finanțare nr. 122523/ 2010, este de 633.060.393 lei, iar finanțarea este asigurată în procent de 77,31% din fonduri de coeziune, 11,82% de la bugetul de stat, 1,82% din bugetele locale și 9,05% de către operatorul regional, Compania de Apă Oltenia SA.
Contractul de credit se va derula pe o perioadă de 15 ani cu 4 ani termen de grație.
Conducerea CAO