CAO: Reparaţii la conducta de Izvarna, presiune scăzută în Craiova

m robinet CAO: Reparaţii la conducta de Izvarna, presiune scăzută în Craiova poze
În perioada 09 – 11 octombrie 2011 se va întrerupe transportul apei potabile pe conducta de aducţiune Izvarna – Craiova în vederea remedierii unui tronson al acestei conducte.
Lucrările vor fi executate de angajaţii SC Compania de Apă Oltenia SA după
următorul program:
a) În intervalul 05 – 09 noiembrie 2011 se vor efectua lucrări specifice pregătitoare, perioadă de timp în care nu se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă;
b) În intervalul 09 noiembrie 2011, ora 06:00 – 12 noiembrie 2011, ora 24:00 se vor efectua lucrările propriu-zise de remediere, înlocuire şi montare de armături, cuplări şi manevre de readucere a conductei de aducţiune la parametrii hidraulici normali, perioadă de timp în care se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor din localităţile de pe traseul conductei de aducţiune Izvarna – Craiova;
c) În perioada 09 – 12 noiembrie 2011 nu se va întrerupe alimentarea cu apă
potabilă în Municipiul Craiova, dar este posibilă scăderea presiunii de furnizare a apei potabile.
Compania de Apă Oltenia S.A. atenţionează utilizatorii de apă potabilă din
Municipiul Craiova că, datorită micşorării debitului de apă, ocazional, se pot produce modificări ale calităţii apei potabile din punct de vedere al turbidităţii şi culorii. La apariţia acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă, până la limpezirea apei.
După repunerea în funcţiune a conductei de aducţiune Izvarna – Craiova
Compania de Apă Oltenia S.A, prin Laboratoarele de analiză a apei potabile, va urmări permanent calitatea apei.

În perioada 09 – 11 octombrie 2011 se va întrerupe transportul apei potabile peconducta de aducţiune Izvarna – Craiova în vederea remedierii unui tronson al acesteiconducte.Lucrările vor fi executate de angajaţii SC Compania de Apă Oltenia SA dupăurmătorul program:a) În intervalul 05 – 09 noiembrie 2011 se vor efectua lucrări specifice pregătitoare,perioadă de timp în care nu se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă;b) În intervalul 09 noiembrie 2011, ora 06:00 – 12 noiembrie 2011, ora 24:00 sevor efectua lucrările propriu-zise de remediere, înlocuire şi montare de armături,cuplări şi manevre de readucere a conductei de aducţiune la parametrii hidraulicinormali, perioadă de timp în care se va întrerupe alimentarea cu apă potabilăa utilizatorilor din localităţile de pe traseul conductei de aducţiune Izvarna –Craiova;c) În perioada 09 – 12 noiembrie 2011 nu se va întrerupe alimentarea cu apăpotabilă în Municipiul Craiova, dar este posibilă scăderea presiunii de furnizare aapei potabile.
Compania de Apă Oltenia S.A. atenţionează utilizatorii de apă potabilă dinMunicipiul Craiova că, datorită micşorării debitului de apă, ocazional, se pot producemodificări ale calităţii apei potabile din punct de vedere al turbidităţii şi culorii. Laapariţia acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă, până la limpezireaapei.După repunerea în funcţiune a conductei de aducţiune Izvarna – CraiovaCompania de Apă Oltenia S.A, prin Laboratoarele de analiză a apei potabile, va urmăripermanent calitatea apei.