CAO: Preţurile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, începând cu 01.07.2015

 

Preţurile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare aprobate/avizate conform prevederilor legale aplicabile aflate în vigoare, începând cu 01.07.2015

Preţurile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare

aprobate/avizate conform prevederilor legale aplicabile aflate în vigoare, începând cu 01.07.2015

Specificatie

Pret/Tarif

Lei/mc

Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare

3.32

Apa potabila produsa si transportata, livrata din retelele de transport, respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii, pentru intreaga arie de operare

1.87

Canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare

2.17

 

Specificatie

Pret/Tarif

Lei/mc

Apa industriala livrata in localitatea Golenti

1.66

NOTĂ : Tarifele/preţurile nu conţin T.V.A.

 

Hotararea nr. 2 din 30.06.2015 a A.G.A. Asociațíei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

Avizul ANRSC nr.311462 din 12.05.2015